معرفی چاکرای چهارم چاکرای قلب

آشنایی با چاکرای چهارم چاکرای قلب (آناهاتا) و کارکرد آن

برای آشنایی با چاکرای چهارم چاکرای قلب و کارکرد آن و علائم فعال بودن آن ویدئوی زیر را ببینید:

 

* برای اطلاع از فعال یا غیرفعال بودن چاکراهای خود تست چاکراها را انجام دهید.

 ویدئوی معرفی چاکرای گلو و کارکرد آن را حتما مشاهده کنید.

مقاله راهنمای تقویت و شفابخشی چاکرای قلب را از دست ندهید!

 مقاله راهنمای چاکرای چهارم را هم مطالعه کنید.


مراقبه مخصوص چاکرای ریشه با کمک بسیاری از این روش ها و تکنیک های موثر دیگر برای پاکسازی، تنظیم و فعالسازی چاکرا را از اینجا تهیه کنید.

 

نوشته‌های مشابه