سفارش فایل خودهیپنوتیزم/مراقبه شخصی

در اینجا، می توانید فایل خودهیپنوتیزمی شخصی خود را سفارش دهید. در این فایل اسم خود شما صدا زده می شود و فایل بر اساس نیاز و مشکل شما طراحی می شود که اثر هیپنوتیزم را چند برابر می کند. همچنین فایل توسط متخصص هیپنوتیزم بهنام کاظم پور به صورت ویژه برای خواسته و نیازی که مطرح کرده اید طراحی می شود.

لطفا قبل از هر کار فایل صوتی زیر را گوش کنید:

در اینجا می توانید از دو نوع فایل خودهیپنوتیزمی یا مراقبه ما یکی را انتخاب کنید. 

۱.فایل های هیپنوتیزمی تجسم خلاق: در این فایل ها creative-hypnoشما در ارتباط با ناخودآگاه نقش فعالی دارید، همه تلقین ها را می شنوید و اغلب نیاز است از قوه تجسم و تخیل خود نیز بهره ببرید. در این فایل ها تصویرسازی حرف اول را می زند. نقطه قوت این فایل ها ارتباط مستقیم با ناخودآگاه و شنیدن نظرات آن و همچنین داشتن نقش فعال در کار هیپنوتیزم می باشد.

۲. فایل های صوتی سابلیمینال : تلقینات مثبت و عبارات تاکیدی در این نوع فایل ها و امواج مغزی هماهنگ کننده ای که می شنوید پنهان هستند و فقط ناخودآگاه شما قادر به شنیدن آنهاست به همین خاطر به آنها سابلیمینال یا زیر آستانه آگاهی می گویند.

subliminal  از این روش برای دور زدن مقاومت ذهن خودآگاه استفاده می شود و امروزه توسط شرکت های عظیم تبلیغاتی و دولت ها بسیار مورد استفاده است و علم و تکنولوژی آن به سادگی در دسترس عموم قرار نمی گیرد. نقطه قوت این فایل ها این است که شما نیازی به فعالیت ندارید و تلقینات خود به خود وارد ضمیر ناخودآگاه شما می شوند، همچنین به خاطر اینکه ذهن خودآگاه شما تلقین ها را نمی شوند خبری از مقاومت های احتمالی هست نیست.

در حال حاضر امکان سفارش فایل شخصی وجود ندارد!