دوره های اختصاصی ارائه شده در راستمرد:

دوره های اختصاصی راستمرد
  • دوره افزایش سطح انرژی
  • دوره روانکاوی عمقی یونگ 
  • دوره عمومی مدیتیشن و آرامش ذهن (دارای سه سطح – مناسب برای همه)
  • دوره مدیتیشن و آرامش ذهن پیشرفته (مناسب بعد از گذراندن دوره عمومی)
  • دوره جامع تغذیه سالم بدون گوشت (گیاهخواری)
  • دوره شفای خویشتن
  • دوره ویژه آتش درون (بزودی!)