۵ نوع مختلف از بیداری معنوی _ شما کدام یک را تجربه کرده اید؟


امروزه ما به راحتی میتوانیم به اطلاعات و داده های بسیار زیادی دسترسی داشته باشیم. هر چند این اطلاعات و آزادی برای یادگیری آنها می تواند فرصت های بی شماری برای رشد شخصی ما به همراه داشته باشد، اما از جهتی دیگر میتواند کاملاً گیج کننده باشد.

تفکرات، نظرات و بحث های زیادی وجود دارد.

به چه کسی گوش کنیم؟

بیداری معنوی یکی از آن مهم ترین بحث و موضوعاتی است که میتواند بسیار گیج کننده باشد. بنظر میرسد که هر کس درک متفاوتی از معنای بیداری معنوی داشته باشد. اطلاعات انبوه در اینجا کمکی به شما نمیکند. برعکس، میتواند در زمان بسیار کمی سردرگمتان سازد. از طرفی تقریباً تمام معنا و مفهومات بیداری معنوی درست هستند. چرا که بیداری معنوی یک مفهوم و تجربه چند لایه ای است.

بنابراین می توان بیداری معنوی را از جنبه های مختلف دسته بندی و برچسب گذاری کرد تا بتوان درک بهتری از آن داشت.

بیداری معنوی چیست؟

بیداری معنوی یک جریان و روند تکاملی طبیعی است که در آن خود قدیمی مان را پوست می اندازیم و یک تولد درونی دوباره را تجربه میکنیم. بیداری معنوی در اکثر تفاسیر به معنای تحولی عظیم و فرای عادتها، باورها و ذهنیت های محدود کننده قدیمی رفتن است.


هم اکنون بخوانید: “بیداری معنوی چیست و چطور می توان با آن کنار آمد؟


۵ نوع مختلف از بیداری معنوی

۱- بیداری ذهن

این نوع از بیداری وقتی رخ میدهد که شما درک و بینش روانی زیادی را بطور ناگهانی تجربه کنید. این درک عمیق همانند نوری درخشان از روشنیدگی است که گویی برای لحظه ای  به ذهن شما میتابد و کمک میکند تا زندگی را از لحاظ روانی درک نمایید.

چگونه بفهمید که بیداری ذهنی را تجربه کرده اید: تا بحال آن تلنگر ناگهانی هنگامی که یکسری اطلاعات، کلمات و یا یک همزمانی  برایتان به معمای بزرگتری تبدیل میشود را تجربه کرده اید؟ به این تجربه بیداری ذهنی میگویند.

و اغلب این درک و بینش ها با ما میماند و به ما انگیزه میدهد تا زندگیمان را تغییر دهیم.

۲- بیداری و ظهور یک شخصیت تازه

وقتی بیداری های روانی و ذهنی عمیقاً در ما نفوذ کنند، در طول مدتی میتوانند به ظهور یک شخصیت تازه منجر شود. این مدل از تغییر و تحول شامل گذر کردن از الگوهای قدیمی محدود کننده و سمی است. در این تحول ویژگی هایی همچون پذیرش خود، اختیار و قدرت و درک نیز بهبود می یابد

چگونه بفهمید که بیداری شخصیتی را تجربه کرده اید: به شخصیتی که سه سال قبل داشتید فکر کنید. آیا هنوز دقیقاً همان فرد قبلی هستید؟ یا اینکه تغییرات مثبت مهمی را در زندگیتان ایجاد نموده اید؟ اگر فکر میکنید تغییر کرده اید(تغییر به نوع مثبت خود)، پس احتمالاً بیداری شخصیتی را تجربه نموده اید.

۳- بیداری انرژی معنوی

بیداری معنوی گاهی به همان بیداری انرژی معنوی درون بدن و میدان انرژی مربوط است. وقتی انرژی حیاتی(که معمولاً چی، پرانا یا انرژی کندالینی نامیده میشود) بیدار میگردد، در سطوح فیزیکی و معنوی تغییرات اساسی  رخ میدهد. تمرینات باستانی و کهنی همانند تایچی، یوگا، مراقبه و تانترا میتواند به بیداری این انرژی کمک کنند.

 چگونه بفهمید که بیداری معنوی را تجربه کرده اید: نشانه های رایج از بیداری انرژی معنوی شامل افزایش احساس سرزندگی و انرژی در سطح فیزیکی، فوران انرژی، احساس مورمور شدن و یا الکتریسیته در سراسر بدن، تغییرات در غریزه های جنسی، افزایش آگاهی و هوشیاری، همبستگی و یکی بودن با تمام کیهان میباشد. در ابتدای این نوع بیداری، نشانه های منفی هم میتواند ظهور کند. نشانه هایی همچون تغییرحس و مود، حساسیت شدید جسمی، بی خوابی، از دست دادن اشتها و یا پرخوری و… .


۴- بیداری روحی

بیداری کندالینیبیداری روح میتواند یا خیلی ناگهانی و کوتاه و یا بلند مدت و طولانی باشد. در بودیسم به بیداری های روحی کوتاه، ساتوری گفته میشود که به معنی تجربه دیدن ذات ابدی وحقیقی خود است. این حالت روشن بینانه، اغلب کوتاست و خیلی طول نمیکشد( برای چند لحظه تا چند روز). از طرف دیگر، بیداری های روحی بلند مدت به معنی عمیق کردن ارتباط با روح خود است. این نوع بیداری با راهنمایان روحی و خود برتر سر و کار دارد و بنابراین در نهایت فرد وجود ابدی و نامحدود خود را تجربه و درک خواهد نمود.

چگونه بفهمید که بیداری روحی را تجربه کرده اید: تا بحال شده که دید متمرکز و نفسانی خود را به دید وسیع تر و جهانی تغییر دهید؟ تا بحال لحظاتی را تجربه نموده اید که در آن عمیقاً با هدف زندگیتان احساس هماهنگی کنید؟ تمام اینها نشانه هایی از بیداری روح میباشند. بهبود صفات خوبی همچون محبت، صبر، بخشش و عشق بلاشرط نیز به بیداری های روحی کمک میکند.


۵– بیداری کلی (روشنیدگی)

روشنیدگی یا مرگ کامل ایگو، تجربه ی نابی است که در آن «خود» محو میگردد و هر چه باقی میماند، پیوند و یکی بودن با کل است. این حالت نام های زیادی دارد: وحدت، موکشا، بوداهود، اشراق و غیره. چنین حالتی میتواند خود بخود و یا با سالها مطالعه و شاگردی در زمینه معنویت رخ دهد. اما در هر دو صورت، بیداری کلی هدیه ای بسیار زیباست که با حسهای این دنیای فیزیکی نمیتوان آن را توصیف کرد. هنگام روشنیدگی، تجربه همزمان همه چیز و هیچ چیز بودن رخ میدهد. ایگو یا نفس در نهایت دیده و فهمیده میشود و غلبه بر آن صورت میگیرد.

و تمام آنچه باقی میماند آگاهی خالص، عشق و حقیقت است.

 


منبع: https://lonerwolf.com/spiritual-ascension/


مار کندالینی چیست و کجاست؟
بیداری کندالینی چگونه فرآیندی است؟
از کجا بفهمیم که نیروی کندالینی در ما فعال است؟
چه تمارینی برای باز کردن مسیر انرژی کندالینی وجود دارد؟
راستمرد پاسخ می دهد:

بیداری کندالینی به چه فرآیندی گفته می شود؟

نوشته‌های مشابه

17 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید