علم عرفانی/ ۶ دفعه ای که رویا و عرفان ، مسیر علم را تغییر دادند.

einstein_smalldynamiclead_dynamic_lead_slide

علم تنها با تحقیقات و عقلانیت پیش نمیرود. بعضی از پیشرفتهای غیرمنتظره در تاریخ علم؛ نتایج رویاها، شهود و بخش عرفانی مغز میباشد. در اینجا درباره شش دانشمندی میخوانیم که رویاها و تجربه های عرفانی شان، تاریخ را به کل تغییر داد.

دانشمندان و محققان حدود دو دهه از عمرخود را در مدرسه به یادگیری تشخیص مشکلات، طراحی پروژه ها، انجام آزمایشات، جمع آوری اطلاعات، حساب کتاب، تحلیل، آمارگیری و گزارش یافته ها میپردازند. آنها بر شکل تکنیکی، تجربی و منطقی دانش تاکید دارند. هرچند نوآوری، اختراعات و کشفیات علمی اغلب از قوه تخیل، شهود، رویاها و بصیرت سرچشمه میگیرد. در این موارد است که حقیقتاً میتوانیم درباره «علم عرفانی» صحبت کنیم.

«ذهن خلاق یک هدیه مقدس است و ذهن معقول، یک خدمتکار وفادار. ما جامعه ای را بوجود آورده ایم که در آن به خدمتکار تعظیم میشود و هدیه بدست فراموشی سپرده شده است.»-آلبرت انیشتین

وقتی یک دانشمند برحل یک مسئله کار میکند، داده ها و مشاهدات درهنگام بیداری بوسیله ذهن خودآگاه جمع آوری میگردد. در هنگام خواب، ذهن ناخودآگاه آخرین مشاهدات و اطلاعات ذخیره شده را ترکیب،سازماندهی و بهم مرتبط میسازد. اینجاست که علم عرفانی نقش خود را ایفا میکند.

وجود خواب و رویاها برای فکر کردن حیاتی است. آنها به ذهن اجازه میدهند تا داده ها را به الگوهایی معنادارتبدیل کند. این کار کمک میکند تا یک مسئله بروشی کامل تر و یکپارچه تر مفهوم سازی شود . همچنین میتواند به هماهنگ سازی داده ها در جهت تشکیل یک تصویرمتحد و یکپارچه کمک کند و اساس راه حل یک مسئله را فراهم آورد. خواب و رویاها ایده هایی نابی را تولید میکنند که بعداً میتواند از طریق آزمایشات و روشهای علمی تست شود.

در اینجا شش رویا ودیدگاه ازعلم عرفان ، که منجر به پیشرفتهای غیرمنتظره ای در علم شد را با هم میخوانیم:

۱. رویای مندلیو درباره جدول تناوبی

در سال ۱۸۶۹، دمیتری ماندلیو جدول تناوبی را ساخت و منتشر کرد. جدولی که درآن عناصر شیمیایی براساس خصوصیان اتمی و شیمیایی شان ترتیب داده شدند. او سعی داشت تا الگوی منطقی برای سازماندهی عناصر شیمیایی پیدا کند، اما موفق نمیشد. تا اینکه یک شب بر سر میز کار خوابش برد و ترتیب کامل از عناصر را در خواب خود دید:

«من در خواب جدولی دیدم که تمام عناصر درست در جایگاه خود قرار داشتند. وقتی بیدار شدم سریعاً همه آن را بر روی تکه کاغذی نوشتم و تنها یک جای این جدول نیاز به اصلاح داشت».

۲. رویای اتم های نیلز بور

نیلز بور پدر مکانیکهای کوانتومی و برنده جایزه نوبل فیزیک درسال۱۹۹۲ میباشد. او مدل اتمی بور را بوجود آورد که در آن الکترونها اطراف هسته میچرخند و میتوانند از یک سطح انرژی یا مدار به مدار دیگری جهش کنند. مدلی که تاکنون نیز معتبر میباشد.

بور چارچوبهای زیادی را برای  طرز قرارگیری اتمها طراحی نمود، اما هیچکدام جور در نمی آمدند. تا اینکه یک شب خواب الکترونهایی را دید که اطراف هسته اتم میچرخند. درست همانند سیاراتی که به دور خورشید در چرخشند.

بعد از بیداری حس کرد که این خواب درست است. بنابراین بدنبال مدرک علمی جهت حمایت از رویای خود، سریعاً به آزمایشگاهش رفت .

Ouroboros-dragon-serpent-snake-symbol

۳.سمبل آروبروز (ماری که دم خود را میخورد) و کشف ساختار بنزین

در قرن نوزدهم یک شمیدان آلمانی بنام فردریک آگوست ککوله، ساختار بنزین و بعد از آن ساختار تمام ترکیبات اتمی را کشف نمود.

ککوله میگوید خواب و خیالی داشته که در آن یک مار دم خودش را میخورده  و این الهامی برای کشف ساختار حلقه ای بنزین بوده است. ماری که دم خودش را میخورد، یک سمبل و نماد مذهبی و اسطوره ای در خیلی از فرهنگهای باستانی است که به آروبورزشناخته میشود.

ککوله همچنین برای فرموله کردن نظریه ساختار شیمیایی اش نیز شهرت دارد. در این مورد نیز او مشابهاً در خواب و خیال خود  مولکول ها و اتمهایی را دید که به دور هم میچرشد. که باعث الهام گرفتن او برای نظریه ساختار شیمیایی اش شد.

۴. رویای نسبیت انیشتین

انیشتین در جوانی خواب روشنی داشت که بر مسیر زندگی اش اثر گذاشت. او این رویا را اینگونه توصیف نموده است:

«شب با دوستانم سورتمه سواری میکردم. بر روی تپه سر میخوردم اما سورتمه ام سریع و سریع تر میرفت. انقدر سریع میرفتم که متوجه شدم دارم بسرعت نور نزدیک میشوم. در آن زمان به بالا نگاه کردم و ستاره ها را دیدم. نورشان به رنگهایی شکسته شد که تا کنون ندیده بودم. حیرت تمام وجودم را پر کرده بود. بطرزی دریافتم که دارم به مهم ترین چیز در زندگی ام نگاه میکنم.»

این رویا الهامی برای نظریه نسبیت بوده است. انیشتین میگوید که کل کار علمی او، درواقع مراقبه ای بر رویایش بوده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویدیوی مرتبط: شهود قلب به کمک علم به اثبات رسید!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵. بینش روح های الهی و شیطانی « رنه دکارت»

بینش چیزی است که در رویا، حالت ترانس یا تجربه فوق طبیعی رخ میدهد و اطلاعاتی را از طریق یک وحی، آشکار میکند. بینش ها به سنن مذهبی و معنوی مربوط اند و دانش یا درک بالاتری را از واقعیت بشر ارائه میدهند.

یکی از نمونه های قابل ذکر این مورد، رنه دکارت است که میگوید یک روح الهی برایش فلسفه ای جدید را آشکار کرده است. همچنین  از طریق همین بینش ها بود که او کشف نمود،  تمام حقایق به یکدیگر مرتبط اند.

او در کتاب «مراقبه بر فلسفه اول»، با شیطان یک مکالمه خیالی دارد.« شیطانی که بسیار باهوش و قدرتمند است و تمام تلاشش بر این است تا من را گمراه نماید.» شیطان در اینجا بعنوان روشی سیستماتیک برای شک کردن استفاده شده .  جایی که ما باید به حسی که میتواند فریب بخورد، شک کنیم.

هدف ، استفاده از شک بعنوان راهی برای دستیابی به دانش درباره چیزهایی است که کسی نمیتواند به آنها شک کند. جمله « می اندیشم، پس هستم» از اینجا می آید: دکارت سعی داشت تا وجود خودش را نیز زیر سوال و شک ببرد، اما حقیقتی که او داشت وجود خود را زیر سوال میبرد، وجودش را ثابت میکرد. چراکه اگر وجود نمیداشت نمیتوانست که شکی کند.

۶. بینش خدای ناماکال «سرینیواسا آیانگار رامانوجان»

او یک ریاضیدان هندی بود که کمکهای فوق العاده ای  به علم ریاضیات نمود و تقریباً تمام ادعاهای او ، درست ثابت شده اند. او ابتدا تحقیق ریاضیاتی خود را درتنهایی شروع کرد و حدود ۳۹۰۰قاعده ریاضی را نوشت.

رامانوجان کار خود را مدیون خدای هندو(ناماکال) میداند که مکرراً او را در خوابهایش ملاقات میکرده و به اونوشته هایی از فرمولهای پیچیده ریاضی اهدا میکرده است. او پس از بیدار شدن از خواب، آن فرمولها را تست و ثابت میکرده است.

تلفیق  دادن علم و عرفان

صحبت آخر اینکه، دانش آزمایشی و منطقی و همچنین دانش شهودی که از سطوح هوشیاری ما می آید؛ برای نوآوری علمی ضروری میباشند. ذهن ناخودآگاه میتواند در هنگام خواب یا زمانی که ذهن آرام است؛ به حل مشکلات پیچیده کمک کند. رویاها، خواب و خیالها و حتی بینش ها، باعث کشفیات و نوآوری های علمی مهمی شده اند.

«بوسیله علم است که ثابت میکنیم، اما بوسیله شهود است که کشف مینماییم.»- هنری پوین کر

منبع: ultraculture.org

نوشته‌های مشابه

26 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید