شما اینجایید تا آینده بشریت را متحول کنید!!!

better future

مدت درازی ست که مردم از “تغییری بزرگ” صحبت می کنند، تحولی در آگاهی بشریت.

بسیاری باور دارند که از آخرین زمان در تقویم مایاها در دسامبر ۲۰۱۲، این تحول در آگاهی انسان ها شروع شده و بشر در شرف ورود به دوره ای جدید است. این تنها یک پیشگویی نبوده، بلکه واقعیتی ست که بسیاری افراد آنرا تجربه و احساس می کنند. در تمدن ها، فرهنگ ها، ادیان و مکتب های مختلفی از دورانی یاد شده که تاریکی و ظلم و خودخواهی به اندازه ای می رسد که بستر پیدایش دوره ای جدید از نور و آگاهی فراهم می گردد. جمله “تاریک ترین زمان شب درست قبل از طلوع خورشید است” به همین باور اشاره دارد. در باور هندوئیسم، عصر کالی یوگا که آخرین دوران از چرخه یوگاهاست، به پایان خود نزدیک است و پس از آن مجددا عصر طلایی نظیر آنچه در قاره آتلانتیس و لموریا حاکم بود پدیدار می گردد.

بشر همواره آینده ای بهتر را انتظار کشیده ست و این امید است که ما را زنده نگاه می دارد، ولی نمی توان تنها منتظر بود! شاید آینده موعود قرار است با دستان خود ما رقم بخورد! همان طور که شرایطی که اکنون در آن زندگی می کنیم، نتیجه انتخاب های گذشته ماست! ایده ظهور یک منجی تنها ما را در انتظار نگه می دارد و زندگی پس از زندگی، فرصت تبدیل این دنیا به جایی بهتر را از ما می گیرد. در صورتی که اگر بدانیم همه چیز در دستان خود ماست، برمی خیزیم و دنیا را تغییر می دهیم.

بیایید تک تک ما به خودمان و گذشته خوب بیاندیشیم؛

 تا کِی هر روز را فقط برای شب کردن سپری کنیم؟

تا کِی دیگران را مسبب مشکلاتمان بدانیم؟

تا کِی ارزش های انسانی را، حق و درستی را بخاطر منافع زودگذر و خودخواهی مان زیر پا له کنیم؟

تا کِی بر نادرستی چشم بربندیم؟

تا کِی محیط زیست مان را که همه آنچه داریم از اوست، با بی توجهی و رواج مصرفگرایی نابود کنیم؟

تا کِی به رشد جمعیت ادامه دهیم و همچنان انتظار فرصت های شغلی و رفاه و امکانات گذشته را بخوریم؟

تا کِی خود را از دیگری جدا ببینیم؟

نتیجه همانی می شود که اکنون در دنیا حکمفرماست. آیا ما در آتش مشکلاتی که دیگران برپا کرده اند نمی سوزیم و آنها نیز در آتش خودکرده های ما؟ خوب که نگاه کنید درمی یابید که اجداد ما در آنچه اکنون برپاست نقش داشته اند و ما نیز به همان ترتیب در آینده سهیم خواهیم بود. هیچ بهشتی هرگز در کار نخواهد بود اگر به خودمان نیاییم و جلوی این روند باطل را هر کدام از ما به شخصه نگیریم!

این ما انسان ها هستیم که اجازه داده ایم تا تاریکی بر دل هایمان سایه اندازد، ما منیت و خودخواهی را انتخاب کردیم. منافع حال را دیدیم و آینده را فراموش کردیم. رضایت و خوشی را به اشتباه، تنها در مادیات جستجو کردیم و به شیطان اجازه پیش روی دادیم. در حالیکه اگر به خود حقیقی مان که هنوز چون شعله کوچکی از نور خدا در دل هایمان می سوزد واقف شویم، اگر ارزش های والای انسانی را که همگی در اعماق قلبمان بدان باور داریم و همیشه از دیگران توقع رعایت شان را داریم، در خود بیدار کنیم، این آگاهی و بیداری حاصل از آن دنیا را تکان خواهد داد، توانایی های اصیل خود را کشف خواهیم کرد و نور این شعله به قدری فروزان خواهد شد که تمامی تاریکی ها را خواهد زدود.

بر ماست که غصه و ناامیدی را کنار بزنیم و بجای ترس و نگرانی از آنچه دارد بر سرمان می آید، با اقتدار، مسئولیت حال و آینده را برعهده گیریم و تغییر را از همین حالا در خود ایجاد کنیم. بدین ترتیب به یک مبارز روشنایی مبدل می گردیم و دست در دست یکدیگر تاریکی را برای همیشه به عقب خواهیم راند.

(توصیه می کنم مطالب و ویدیوهای لینک داده شده به کلمات آبی رنگ را حتما مشاهده کنید)

 

 

نوشته‌های مشابه

27 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید