tabligh-shoma
amuzeshgah

واقعیت پشت پرده زندگی

مهم است که از واقعیتی که در آن زندگی می کنیم آگاه شویم و آنرا با دیگران به اشتراک بگذاریم. اگر می خواهید از واقعیت زندگی و آنچه در جریان است باخبر شوید این ویدئو را ببینید.

 

بیداری کندالینی

Related Post

تصویر پروفایل Roni.Shiny

تاریخچه Roni.Shiny

روناک سالها علوم معنوی مختلف را مطالعه و تجربه کرده و در زمینه گسترش آگاهی و مهارت های زندگی سالم به فعالیت و آموزش پرداخته است. او معتقد است که سعادت حقیقی انسان مدرن در بازگشت به طبیعت و ارزش های اصیل انسانی و نیز درون نگری و خودشناسی است. روناک همچنین دارای مدرک انرژی درمانی است و با یوگا و سنت های طبیعتگرا آشناست.

9 نظر در مورد “واقعیت پشت پرده زندگی

  1. با تشکر. ویدیوی تکان دهنده ایست که عمق دردناک و حزین مردم امروز را در بر می گیرد این ماشین جهنمی, جغرافیا و قوم و قبیله و دین و خدا نمی شناسد اگر بتواند با توهم زندگی لوکس و راحت مرا فریب می دهند و اگر از طبقه محکومان در دیگر سوی جهان باشم حاکمان با خدعه دین های ساختگی و خرافات و جهل به بردگی می کشانند همه در سراب این زندگی با هم به خدایان زر و زور خدمت میکنیم فقط نوع زنجیرهایمان اندکی با هم متفاوت است. سوالی که در ابتدای ویدیو مطرح شد خیلی اساسی بود “که اگر در انتهای زندگی دریابید همه مسیر را اشتباه امده اید چه؟؟؟”

پاسخ دهید