tabligh-shoma
amuzeshgah

آشنایی با چاکرای تاج یا چاکرای هفتم (ساهاسرارا) و کارکرد آن

معرفی کامل چاکرای تاج یا ساهاسرارا که آخرین و بالاترین چاکرای انسان است:

* برای اطلاع از فعال یا غیرفعال بودن چاکراهای خود به تست چاکراها از اینجا وارد شوید.

*شما می توانید برای آشنایی با دوره آموزشی کاربردی چاکراها، به دوره مقدماتی کندالینی یوگا از اینجا وارد شوید.

بیداری کندالینی

*شما میتوانید ویدئوهای مخصوص فعال کردن هفت چاکرا را از اینجا تهیه کنید.

*شما می‌توانید ویدئوی چاکرای ششم (چشم سوم) را از اینجا مشاهده کنید.

* شما می‌توانید مقاله راهنمای چاکرای هفتم را از اینجا مشاهده کنید.

Related Post

تصویر پروفایل Roni.Shiny

تاریخچه Roni.Shiny

روناک سالها علوم معنوی مختلف را مطالعه و تجربه کرده و در زمینه گسترش آگاهی و مهارت های زندگی سالم به فعالیت و آموزش پرداخته است. او معتقد است که سعادت حقیقی انسان مدرن در بازگشت به طبیعت و ارزش های اصیل انسانی و نیز درون نگری و خودشناسی است. روناک همچنین دارای مدرک انرژی درمانی است و با یوگا و سنت های طبیعتگرا آشناست.

3 نظر در مورد “آشنایی با چاکرای تاج یا چاکرای هفتم (ساهاسرارا) و کارکرد آن

پاسخ دهید