موسیقی درمانی/ چاکراهایتان را با موسیقی و ارتعاشات شفا بخشید!

«هر جسم علوی و در واقع هر ذره ی اتمی، نوای بخصوصی را برطبق حرکات، ریتم و یا ارتعاشاتش ایجاد میکند. تمام این صداها و ارتعاشات، هارمونی و هماهنگی جهانی را تشکیل میدهند که در آن هر بخش  مادامیکه ویژیگیهای خود را داشته و عملکردش را ایفا میکند؛ با کل کیهان نیز همگام است.» فیثاغورث  

هر چیزی، حتی ذهن و بدن شما، همیشه در حال ایجاد ارتعاشات است. صدا ارتعاشی است که با روح هم طنین میشود و میتواند با تک تک سلولهای بدنمان حس گردد. صدا نه تنها در سطح فیزیکی، بلکه در سطوح عاطفی و معنوی نیز قدرت شفابخشی دارد.

هفت مرکز انرژی در بدن ما و یا همان چاکراها، ارتعاش مربوط به خودشان را دارند و صداهای بخصوصی نیز این قدرت ارتعاشی را دارند تا فرکانس های چاکراها را به تعادل و هارمونی برسانند. این صداها-از ریشه گرفته تا لگن، شبکه خورشیدی، قلب، چشم سوم و تاج سر-  وضعیت عاطفی و خرد بخصوصی را در ما بیدار میکنند.

درمان چاکراها با موسیقی

هرکدام از هفت چاکرا، بوسیله هفت نوت موسیقی  انرژی میگیرند و شارژ میشوند.

C D E F G A B

چاکرای ناف با سی، چاکرای ریشه با دی، شبکه خورشیدی با ای، چاکرای قلب با اف، چاکرای گلو با جی، چشم سوم با ای و چاکرای تاج با بی- انرژی میگیرند.

هر صدایی به درمان ارگانهای مربوط به همان چاکرای خاص کمک میکند. برای مثال صدای نوت موسیقی «ای»، به شبکه خورشیدی انرژی میدهد و به درمان و شفای  ارگانهای اصلی مربوط به هضم غذا، شکم، کبد، لوزالمعده، طحال، کیسه صفرا و… کمک میکند.

در همان راستا عواطف مختلفی مرتبط با مراکز انرژی وجود دارند و نوت های موسیقی به قوی شدن احساسات و عواطف مثبت و محو کردن عواطف منفی کمک میکنند.

آلات موسیقی که به هفت چاکرا متصل میشوند

«موسیقی هنر پیامبران است، تنها هنری که میتواند پریشانی روح را  آرامش بخشد.»-مارتین لوتر

آلات موسیقی متنوعی وجود دارند که درهرکدام از چاکراها طنین می اندازد. چاکرای ریشه به درام، طبل و آلات موسیقی مشابه مرتبط است. ضرباهنگ قوی این نوع آلات، این چاکرا را بیدار میسازد.

چاکرای ناف با شیپور، فلوت، گیتار الکتریک و… فعال میشود. اکثر ارگانهای مربوط به این چاکرا حفره ای هستند مانند رحم زنان و روده. سازهای بادی نیز تو خالی و حفره دار بوده و بنابراین میتواند این چاکرا را بیدار سازد.

شبکه خورشیدی با سازهایی زهی همانند ویولن، گیتار، ویولن سل و… مرتبط است. شبکه خورشیدی جایی است که با ارگانهایی  کیسه مانند احاطه شده؛ مانند شکم، کبد، لوزالمعده. بنابراین آلاتی که شکل شکم مانندی دارند، مثل ویولن و گیتار- به فعالسازی این چاکرا کمک میکنند.

چاکرای قلب با آلات موسیقی لایت و ملایم تری مثل  چنگ، پیانو، ویولن و … هم فرکانس است. این چاکرا جایگاه عشق در بدن ماست و آلات موسیقی ذکر شده با تارهای قلبمان نواخته میشود. در نتیجه سطح انرژی این چاکرا بالا میرود.

چاکرای گلو، که به صحبت و بیان احساسات مربوط است، با فلوت و دیگر سازهای بادی انرژی میگیرد.

چشم سوم نواهای زنگها و ناقوس را دوست دارد. چرا که نورونهای مغزی به این صداهای ظریف واکنش نشان داده و فعال میگردند.

چاکرای تاج بوسیله صدای صدف حلزونی انرژی میگیرد.

نواختن و یا گوش دادن به موسیقی، راهی عالی و بیزحمت برای هارمونی و شفای بدنهای جسمی، عاطفی و معنوی یک فرد است..

چاکراهایتان را با آواها تعادل ببخشید

علاوه بر نوت های موسیقی، آواهای مختلفی وجود دارند که میتوانند در پروسه درمان چاکرا به شما کمک نمایند. هر آوایی، موج فرکانسی متفاوتی ایجاد  میکند و فرکانس هر کدام از این آواها، با فرکانس چاکرای مشخصی جور میشود و آن چاکرا را تحریک میکند.

این آواها میتوانند به تنهایی و یا همراه یک نفر تمرین گردند. وقتی که به تنهایی تمرین شوند، به هماهنگ سازی انرژی هایتان کمک میکنند و وقتی همراه با کسی تمرین شوند، تعادل و هارمونی را در روابط شما به ارمغان می آورند.

وقتی که این آوا ها را به تنهایی تمرین میکنید، باید از تن و زیر و بم  طبیعی صدایتان استفاده کنید و صدا را ایجاد کنید. برای مثال اگرهدفتان برای شفا، چاکرای قلب است، صدای«آه» را ایجاد کنید. نفس عمیقی بکشید و مادامی که بازدم میکشید، صدای «آه» را هر چه میتوانید  طولانی تر ایجاد کنید. وقتی صدا را طولانی میکنید چیزی شبیه این میشود«آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ…ه ه ه ». آواهای دیگر نیز میتوانند به همین شکل تمرین شوند.

برای این منظور بر روی یک فرش یا یوگا مت  بصورت چارزانو بنشینید. اگر هم نشستن روی زمین برایتان راحت نیست میتوانید بر روی صندلی بنشینید. مسئله مهم این است که در طول تمرین کمرتان باید صاف و شانه هایتان باید ریلکس باشند. این صداها را به نرمی تولید کنید. خیلی به خودتان فشار نیاورید.

درمان روابط با صداهای چاکرا

این تمرین به شما کمک میکند تا رابطه ی عمیق تری با همسر، عزیزتان و یا هرکسی که دلتان میخواهد روابطتتان را با او بهبود بخشید؛ ایجاد کنید. این تمرین در مواقعی که با فرد مورد نظر دعوا کرده اید و یا اختلاف نظری داشته اید و حس میکنید که بنحوی از او فاصله گرفته اید؛ موثر می باشد. تمرین«همگام سازی صدا»، به جبران این فاصله ایجاد شده کمک میکند.

با همسر و یا فرد مورد نظر خود رو در رو بنشینید. میتوانید اگر حس خوبی به شما میدهد، دستان هم را هم بگیرید. با نفسهای آرام و عمیق شروع کنید.

وقتی هر دو آماده بودید، نفس عمیقی بکشید و با نوای چاکرای ریشه شروع کنید. مسئله مهمی که باید در اینجا مدنظر قرار گرفته شود این است که زیرو بم صدای خود را با زیرو بم صدای همسرتان همگام سازید. هر دو باید این مورد را در نظر بگیرید. هر آوایی باید ۳بار تکرار گردد.

در جلسه اول احتمالاً هر دوی شما ناهماهنگ هستید. اما با تمرین، صداها و نیز انرژی های هردوی شما بهم وصل میشوند و درنهایت روابطتتان را بهبود میبخشند.

کلماتی که ما میشنویم و صحبت میکنیم، در ارتباط گیری افکارمان به ما کمک میکنند. اما زیرو بم صداهایی که میشنویم،ما را در سطح نیمه خودآگاه تحت تاثیر قرار میدهند.

«جادوی (داروی موسیقی)، بزودی شناخته شده و مورد استفاده همه قرار میگیرد. کاربرد چنین نیروی درمانگری فقط به  شفای ذهن و بدن انسان محدود نخواهد شد. بلکه به نیرویی برای ساخت و شفای روح نیز تبدیل خواهد گشت.»- کورین هلین

منبع:fractalenlightment.com

نوشته‌های مشابه

26 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید