تکنیک هایی عملی برای تجربه ی خارج از کالبد و برون فکنی

رویارویی با تجربه ی خارج از کالبد از دید پژوهشگران این زمینه و آموزش تکنیک های بی سابقه

مدتها پیش، انسان ها فاقد خودآگاهی بودند ولی خودآگاهی بعد از شکل گیری، کم کم بخش بزرگتری از حالت بیداری را به خود اختصاص داد. با این وجود، امروزه خودآگاهی در حال پیشی گرفتن از حالت بیداری است و دامنه ی آن به سایر حالت نیز کشانده شده است.

این احتمال وجود دارد که در آینده زنان و مردان به صورت خودآگاه در دو جهان حضور داشته باشند: زندگی واقعی و تجربه ی خروج از بدن / خواب شفاف ولی در حال حاضر چنین چیزی تنها با استفاده از تکنیکهای ویژه امکان پذیر است. در متون باستانی به این پدیده اشاراتی شده است. این پدیده زمینه ای برای سایر پدیده ها مانند تجربه های نزدیک به مرگ، فلج خواب و غیره است.

این پدیده آنقدر خارق العاده است که در بسیاری از مکاتب معنوی، تجربه کردن آن جزو ارزشمندترین دستاوردها محسوب می شود. پژوهشهای آماری نشان دهنده ی آن است که از هر دو نفر، یکی مواجه ی شدیدی با این حالت پیدا می کند . در عین حال از دهه ی 1970 به بعد، وجود خود این پدیده یک واقعیت علمی تلقی شده است این پدیده را می توان در بسیاری از انواع مختلف شیوه های مدرن مشاهده کرد، هرچند این شیوه ها نا مهای متنوعی دارند، از ” برون فکنی اختری” و ” تجرب هی خروج از بدن” گرفته تا “خواب شفاف”.در این مقاله واژه های فاز” یا ” حالت فاز” را برای اشاره به تمامی این پدیده ها به کار خواهیم برد.

ادراک حسی این پدیده را نمی توان صرفا یک عمل تجسمی دانست. در مقایسه با حالت فاز، خواب شفاف و تجربه ی خروج از بدن، واقعیت، خود نوعی خیالبافی است! به همین دلیل است که بسیاری از افراد مبتدی هنگام ورود به این حالت دچا شوک –یا حتی ترس کشنده- می شوند. از نظر ادراکی، این حالت به مثابه یک دنیای موازی واقعی است.


کاربرد عملی خواب شفاف و تجربه ی خروج از بدن

جنبه ی عملی پدیده ی خواب شفاف و تجربهی خروج از بدن )فاز) فرصت بزرگتری را دربر می گیرد. شما در فاز می توانید زمین، کائنات و خو د زمان را بپیمایید. می توانید با هرکس که بخواهید ملاقات کنید: دوستان، خانواده، مردگان و افراد مشهور. می توانید از فاز اطلاعات کسب کنید و آن را در جهت تقویت زندگی روزمر ه ی خود به کارببرید.  می توانید بر فیزیولوژی خود تأثیر بگذارید و برخی بیماری ها را مداوا کنید.

می توانید امیال نهفته ی خود را کشف کنید همچنین افراد مبتلا به ناتوانی های جسمی قادر خواهند بود تا خود را از تمامی موانع برهانند و هرآنچه را که در دنیای فیزیکی ندارند به دست آورند. همه ی اینها تنها گوشه ای از راه های استفاده از این پدیده در زندگی روزمره است! پیش از ورود به خواب شفاف و تجرب هی خروج از بدن (فاز) لازم است آنچه را که قصد دارید بلافاصله پس از جدایی انجام دهید به روشنی مشخص کنید. تنها 2 یا 3 کار را انتخاب کنید و آنها را به خوبی به خاطر بسپارید:


هم اینک ببینید: “ویدئوی معرفی رویای آگاهانه (برون فکنی روح) برای تازه کاران!


 خواب شفاف و تجربه ی خروج از بدن: آسانترین تکنیک

چرخه ی تکنیک های غیرمستقیم شامل تلاش برای جداشدن، بلافاصله پس از بیدارشدن است، و اگر این کار با موفقیت انجام نشود، سریعا و ظرف مدت یک دقیقه چرخشی در میان سایر تکنیکها انجام می شود تا زمانی که یکی از آنها موثر واقع شود، و بعد از آن جدا شدن از بدن امکان پذیر خواهد بود. معمولا برای رسیدن به نتیجه 1 الی 5 بار تلاش صحیح کافی است. تکنیک های که در زیر توضیح داده شده است هم هنگام بیدارشدن از چرت روزانه و هم در نیمه شب بسیار موثر واقع خواهد شد.

گام 1: یک خواب 6 ساعته داشته باشید و سپس با زنگ ساعت بیدار شوید

شب قبل از یک روز تعطیل یعنی زمانی که لازم نیست زود از خواب بیدار شوید، در همان ساعت همیشگی به رختخواب بروید و ساعت خود را طوری تنظیم کنید که 6 ساعت بعد شما را بیدار کند. پس از شنیدن زنگ ساعت، باید از جا بلند شده و یک لیوان آب بنوشید، به دستشویی بروید و این دستورالعملها را مجددا مطالعه کنید.

گام 2: با داشتن یک قصد و نیت دوباره به خواب بروید

پس از 3 الی 50 دقیقه بیداری، به رختخواب برگردید و توجه خود را بر این نکته متمرکز کنید که در هریک از مراحل بیداری بعدی، چگونه چرخه های تکنیک های غیرمستقیم را اجرا خواهید کرد تا بدن خود را ترک کرده و برنامه ای را که آماده کرده اید اجرا کنید. هریک از بیداریهای بعدی باید به طور طبیعی اتفاق بیفتد. اگر اتاق بیش از اندازه روشن است می توانید از یک چشم بند مخصوص استفاده کنید. اگر سروصدا وجود دارد، از گوش گیر استفاده کنید.

در این اثنا توجه خود را بر این نکته متمرکز کنید که چگونه میخواهید بدون تکان دادن جسم فیزیکی خود از خواب بیدار شوید. این کار اجباری نیست ولی تأثیر تکنیکهای غیرمستقیم را تا حد زیادی افزایش می دهد. حال برای 2 الی 4 ساعت به خواب بروید ولی از بیداریهای طبیعی که در طول این بازهی زمانی پیش می آید بهره ببرید. این بیداری ها بسیار بیشتر از حد معمول اتفاق خواهد افتاد . پس از هربار تلاش-  چه موفقیت آمیز باشد چه نباشد- باید درست با همان نیت بیدار شدن و تلاش دوباره به خواب بروید. با این کار خواهید توانست در طول مدت یک صبح، بارها تلش کنید.

گام 3: در لحظه ی بیدار شدن، جدا شوید

هز زمان که دوباره بیدار می شوید، سعی کنید که حرکت نکرده و چشمهای خود را باز نکنید. در عوض بلفاصله تلش کنید تا از بدنتان جدا شوید. حدود % 50 موفقیت تکنیکهای غیرمستقیم در طول مدت این مرحلهی ساده حاصل می شود- این مرحله آنقدر ساده است که افراد حتی تصور نمیکنند که بتواند موثر واقع شود. برای جدا شدن از بدن صرفا سعی کنید بایستید، به بیرون بغلطید یا در هوا غوطه ور شوید.

سعی کنید که این کار را با بدن خیالی خودتان یعنی بدن لطیف انجام دهید ولی ماهیچه های فیزیکی خود را حرکت ندهید. به خاطر داشته باشید که این کار مانند حرکات فیزیک ی معمولی است.  وقتی لحظه ی موردنظر فرا رسید، فکر خود را بیش از حد به چگونه انجام دادن آن مشغول نکنید . در طول لحظات اولیه بعد از بیدار شدن، سرسختانه تلاش کنید تا به هرنحو ممکن از بدنتان جدا شوید . احتمال به طور شهودی خواهید دانست که چگونه این کار را باید انجام دهید.مهمترین چیز این است که بیش از حد فکر نکنید و اولین ثانیه ها پس از بیداری را از دست ندهید.

گام 4: تکنیکهای چرخش بعد از تلاش برای جدا شدن

در صورتی که جدایی فوری موفقیت آمیز نباشد – که بعد از 3 الی 5 ثانیه معلوم می شود- بلافاصله در همان زمان و مکان کار خود را شروع کنید تا 2 یا 3 مورد از تکنیک هایی را که برایتان آسانتر هستند جایگزین کنید، تا زمانی که یکی از آنها موثر واقع شود. وقتی این اتفاق افتاد، می توانید دوباره برای جداشدن تلاش کنید. 2 یا 3 مورد از پنج تکنیک زیر را انتخاب کنید تا بتوانید در زمان بیداری آنها را جایگزین نمایید:

چرخش

برای مدت 3 الی 5 ثانیه، سعی کنید به شکل هرچه شفاف تر خود را در حال چرخش به دو طرف در طول محو ر بین سر تا شست پای خود تصور کنید. اگر هیچ حسی پیدا نکردید، به سراغ تکنیک دیگر بروید. اگر یک حس واقعی یا حتی یک حس ضعیف چرخش پیدا کردید، توجه خود را بر این تکنیک متمرکز کنید و با انرژی بیشتری بچرخید. به محض اینکه حس چرخش پایدار و واقعی شد، باید از آن به عنوان یک نقط هی شروع استفاده کرده و جدا شوید.

تکنیک شناگر

برای مدت 3 الی 5 ثانیه، سعی کنید به شکل هرچه واضحتر خود را در حال شنا یا انجام حرکات شنامانند با بازوان خود تصور کنید . سعی کنید به نحوی این حرکات را به صورت هرچه شفاف تر احساس کنید. اگر اتفاقی نیفتاد، به سراغ تکنیک دیگر بروید.

اگر حس شنا کردن را پیدا کردید لازم نیست از تکنیک دیگری استفاده کنید بلکه تنها حس های ایجاد شده را بیشتر کنید. سپس حس واقعی شناکردن در آب به سراغتان خواهد آمد . این همان فاز یا  خواب شفاف و تجرب هی خروج از بدناست – و وقتی در فاز هستید نیازی به جدا شدن نخواهد بود. با این وجود اگر این حس به جای آب در تختخواب ایجاد شد، لزم است از یک تکنیک جداسازی استفاده نمایید. از حس شنا به عنوان یک نقطه ی شروع استفاده کنید.

مشاهده ی تصاویر

پرواز روحبا دقت به فضای تهی که مقابل چشمان بسته تان قراردارد نگاه کنید. اگر هیچ اتفاقی نیفتاد، به سراغ تکنیک دیگر بروید. اگر هرنوع تصویری را مشاهده کردید، به آن خیره شوید تا به شکل واقعی درآید. سپس درست در همان لحظه و در همان جا از بدنتان جدا شوید یا اجازه دهید که به داخل تصویر کشیده شوید. هنگام نگاه کردن به تصویر، نباید جزییات را بررسی کنید چون ممکن است تصویر ناپدید شود. لزم است که به تصویر با دقت نگاه نکنید تا آن به شکل واقعی تر دربیاید.

تجسم دست ها

برای 3 الی 5 ثانیه به شکلی واضح و شفاف تصور کنید که دستان خود را در نزدیکی چشمهایتان به هم می مالید. سعی کنید دستهایتان را در مقابلتان حس کنید، آنها را ببینید و حتی صدای مالیدن آنها به یکدیگر را بشنوید. اگر اتفاقی نیفتاد، از تکنیک دیگر استفاده کنید. در صورتیکه هریک از حس های گفته شده در شما ایجاد شد، به استفاده از این تکنیک ادامه دهید و آن را بیشتر کنید تا زمانی که کاملا واقعی شود. سپس خواهید توانست از حس های ایجادشده به عنوان یک نقطه ی شروع استفاده کرده و برای جدا شدن از بدن تلاش کنید.

حرکات خیالی

سعی کنید پاها یا دستهای خیالی خود را برای 3 الی 5 ثانیه حرکت دهید. تحت هیچ شرایطی ماهیچه های خود را حرکت ندهید و چنین حرکتی را تصور نکنید. به عنوان مثال، سعی کنید خود را به شدت به طرف پایین وسپس بالا فشار دهید، به راست و چپ حرکت کنید و … . اگر هیچ اتفاقی نیفتاد، از تکنیک دیگری استفاده کنید. اگر ناگهان حرکت واقعی خفیف یا ضعیفی را حس کردید، توجه خود را بر تکنیک متمرکز کنید و سعی کنید دامنه ی حرکت را تا جایی که می توانید گسترش دهید. وقتی توانستید حداقل 4 اینچ حرکت کنید، بلافاصله سعی کنید تا از بدن خود جدا شوید.


مقاله مرتبط: “بختک یا فلج خواب چیست؟ تفاوت آن با خلسه و برونفکنی چیست؟


رویای شفافتنها چیزی که در هربار تلاش به آن احتیاج دارید این است که بین 2 تا3 تکنیک را به نوبت، و هریک را برای مدت 3 الی 5 ثانیه به کار ببرید. این امر به چرخه های تکنیک های غیرمستقیم منجر می شود، که در آن فرد در طی مدت یک دقیقه تکنیکها را یکی بعد از دیگری جانشین یکدیگر می کند تا بالاخره تکنیک مناسب را پیدا کند. بسیار مهم است که در طول مدت تلاش، چرخه های 2 الی 3 تکنیک کمتر از 4 عدد نباشد ولی همه ی آنها ظرف مدت یک دقیقه انجام شود.

به عنوان مثال، کل فرایند می تواند به صورت زیر انجام پذیرد: یک اجراکننده فردی که خواب شفاف و تجربه ی خروج از بدن را انجام می دهد در ساعت 11:30 شب به رختخواب میرود و زنگ ساعت خود را روی ساعت 6 صبح تنظیم میکند؛


مقاله مرتبط: “برونفکنی و رویای شفاف _ جدیدترین بررسی های علمی درباره آنها


در ساعت 6 با صدای زنگ ساعت بیدار می شود، دستشویی می رود، کمی آب می نوشد و تکنیکهای غیرمستقیم و همچنین برنامه ی موردنظر خود برای فاز را به خاطر می آورد مثل نگاه به آینه و پرواز به مریخ، در ساعت 6:05 این فرد مجددا و با نیت ورود به فاز در هریک از مراحل بیداری بعدی، به خواب می رود؛ در 7:35 صبح یا هرگاه بیداری به صورت طبیعی اتفاق بیفتد فرد به طور غیرمنتظره بیدار می شود و بیدرنگ تلاش میکند تا در آن زمان و مکان از بدنش جدا شود؛

پس از آنکه در ظرف 3 الی 5 ثانیه موفق به جداشدن نمی شود، سعی میکند تا عمل چرخش را انجام دهد ولی این مورد نیز ظرف 3 الی 5 ثانیه موثر واقع نمی شود؛ فرد تکنیک شناگر را نیز اجرا میکند اما این تکنیک ظرف 3 الی5 ثانیه اثر نمیکند، حرکات خیالی نیز انجام میشود ولی ظرف 3 تا 5 ثانیه تاثیری مشاهده نمیشود. اجراکننده دوباره عمل چرخش و سپس تکنیک شناگر و حرکات خیالی را هریک به مدت 3 الی 5 ثانیه انجام می دهد؛ در چرخه ی سومی شروع به چرخش می کند و به طور غیرمنتظرهای با موفقیت روبرو می شود- احساس چرخش ایجاد می شود؛


مقاله مرتبط: “۴ نشانه ی رایج تجربه ی خارج از کالبد (برون فکنی)


اجراکننده این تکنیک را ادامه می دهد و تا آنجا که می تواند سریع میچرخد و با استفاده از حس چرخش درست در همانجا و همان وقت از بدنش جدا می شود: سپس به طرف آینه حرکت میکند و در همه ی این مدت همه ی چیزهای اطراف را از نزدیک لمس و بررسی میکند، که این کار حس او را افزایش می دهد؛

وی که قبل در آینه نگاه کرده است، از تکنیک جایگیری استفاده کرده و خود را در مریخ می یابد. ولی ناگهان به بدن برگردانده می شود؛ سپس بیدرنگ سعی میکند که مجددا از بدنش جدا شود، اما در انجام این کار ناتوان است؛ دوباره با نیت تکرار تلاش خود در بیداری بعدی و حضور طولانی تر در مریخ به خواب میرود؛ و کار به همین ترتیب ادامه مییابد.


مقاله مرتبط: “خطرات برون فکنی و غلبه بر ترس از پرواز روح


تنها موارد بالا را تکرار کنید و از تکنیکی استفاده کنید که به طبیعی ترین شکل به ذهن شما می رسد. بدین ترتیب خود را در یک جهان کامل جدید خواهید دید: خواب شفاف و تجربه ی خروج ازبدن! در صورتیکه در روز 10 الی 30 دقیقه را به تمرین این تکنیکها و روند کار اختصاص دهید، این روش را به خاطر خواهید سپرد و موفق تر عمل خواهید کرد. این کار احتمال موفقیت تلاش شما هنگام بیدارشدن را تا حد زیادی افزایش میدهد.

خواب آگاهی نیز نوعی تجربه ی فاز محسوب می شود. اگر ناگهان در حالی که خواب هستید متوجه شوید که در حال خواب دیدن هستید، در واقع در فاز به سر میبرید.  بنابراین باید سعی کنید که برنامه ی خود را اجر کنید و آن حالت را تثبیت کنید.

اگر خواب آگاهی اتفاق بیفتد، میتوان آن را یکی از تأثیرات جانبی انجام تکنیکها به هنگام بیداری دانست. این اثر جانبی تقریبا رایج استهمیشه آمادگی آن را داشته باشید.

اگر در فاز خواب شفاف یا تجربه ی خروج از بدن)، حسهای شما مبهم هستند (یعنی دید ضعیفی دارید یا حس کرختی و بیحسی در بدنتان دارید سعی کنید فعالنه هرچه را که در اطرافتان هست لمس کنید و جزییات ریز اجسام را از نزدیک بررسی نمایید. این کار به شما اجازه می دهد تا تجربه ای واقعی تر داشته باشید. هنگامی که نخستین نشانه های بازگشت به بدن را مشاهده کردید مثل وقتی همه چیز محو و تیره می شود، به منظور حفظ و ادامه ی فاز باید همین کارها را انجام دهید.

گام 5: پس از تلاش

بعد از هر بار تلاش چه موفق چه ناموفق در صورت امکان دوباره به خواب بروید تا بتوانید در بیداری بعدی برای ترک بدن خود و داشتن خواب شفاف مجددا تلاش کنید بدین ترتیب نه تنها خواهید توانست در یک روز بدن خود را ترک کنید یا یک خواب شفاف داشته باشید، بلکه می توانید در همان روز نخست این کار را چندبار انجام دهید! حتی ناموفقترین تلاش هم نباید بیش از یک دقیقه طول بکشد. اگر در طول این زمان اتفاقی نیفتاد، بسیار بهتر است که دوباره به خواب بروید و از بیداری بعدی استفاده کنید، نه اینکه سعی کنید با زور و سماجت از تلاش فعلی خود نتیجه بگیرید.

اشتباهات رایج در خواب شفاف و تجربه ی خروج از بدن

عدم تلاش برای جدا شدن

فرد فراموش میکند که بلافاصله بعد از بیدار شدن و قبل از انجام تکنیک های چرخه، برای جدا شدن تلاش کند، در حالیکه 50 درصد از تجربه ها از همین عمل ناشی میشود.

عدم سماجت و سرسختی

معیار اصلی برای استفاده ی موفقیت آمیز از تکنیک غیرمستقیم، وجود تمایلی برای یافتن یک تکنیک موثر و استفاده ی واقعی از آن است، حال این تکنیک هرچه می خواهد باشد. در عین حال، قاطعیت فرد نباید سطحی باشد، بلکه لازم است به شدت بر کارها تمرکز کند تا کار تکمیل شود.

کمتر از 4 چرخه

صرف نظر از اینکه که چه اتفاقی می افتد و چه افکاری به ذهنتان میرسد، اگر فرض کنیم هیچ یک از چرخه ها تا به حال موثر واقع نشده است، نباید چرخه هایی که انجام می دهید کمتر از 4 چرخه ی تکنیک باشد.

تغییر غیرضروری تکنیک

با وجود دستورالعملهای داده شده، افراد مبتدی حتی وقتی یک تکنیک به نحوی شروع به اثربخشی کرده است، سرسختانه به تغییر تکنیک بعد از 3 تا 5 ثانیه ادامه میدهند. این کار یک خطای جدی است. وقتی تکنیکی حتی به صورت خفیف شروع به اثربخشی میکند، زمان اجرای تکنیک جداشدن برای داشتن خواب شفاف / تجرب هی خروج از بدن فرا می رسد.

ادامه ی بی دلیل یک تکنیک

اگر تکنیکی بعد از 3 تا 5 ثانیه اصلی شروع به کار نکرده است، لازم است به سراغ تکنیک دیگری بروید.


مقاله مرتبط: “ریسمان نقره ای در تجربه خارج از کالبد دقیقا چیست؟!


تحلیل بیش از اندازه

اگر آنچه را که هنگام بیداری و چرخش بین تکنیکها رخ می دهد تجزیه و تحلیل کنید، نمیتوانید بر خو د تکنیکها تمرکز کنید و حواس خود را پرت خواهید کرد. تمایل به تجربه کردن تکنیک باید همه توجه شما را به خود جلب کند و جایی برای تفکر یا تحلیل در ذهنتان باقی نگذارد.

هوشیاری بیشاز حد هنگام بیدارشدن، عدم تلاش یا تلاش ضعیف

لازم است دستورالعمل ها را به طور خود به خود دنبال کنید و هنگام بیدار شدن به چنین ادراک ها و دریافت هایی توجه نکنید.

تلاش بیشتر از یک دقیقه

اگر پس از یک دقیقه چرخه زنی نتیجه ای حاصل نشد، بهتر است دوباره به خواب بروید و از بیداری بعدی برای تلش مجدد استفاده کنید. بدین ترتیب شانس موفقیت شما بیشتر خواهد شد.

جدایی نیمه تمام

وقتی برای جداشدن تلاش میکنید ممکن است نتوانید به آسانی یا به طور کامل جدا شوید. کندی و ضعف، گیر کردن اعضای بدن و گیر کردن در دو بدن به طور همزمان، چیزهایی هستند که ممکن است اتفاق بیفتد. اگر با چنین مسئلهای روبرو شدید، تحت هیچ شرایطی تسلیم نشوید و عمل جداشدن را متوقف نکنید.

عدم تشخیص فاز یا تجربه ی خروج از بدن یا خواب شفاف

به عنوان نمونه، اجراکنندگان معمول موقع مشاهده ی تصاویر به داخل صحنه کشیده میشوند یا موقع چرخش خودبه خود به دنیای دیگری پرتاب میشوند. آنها غالبا فکر میکنند که باید خود حس جداشدن را تجربه کنند، به همین دلیل ممکن است برای به دست آوردن آن به بدنشان برگردند. همین موضوع در مورد آگاه شدن هنگام خواب دیدن صادق است، زیرا اجراکننده قبل به فاز وارد شده و تنها کاری که باید بکند عمق بخشیدن به برنام هی خود و اجرای آن است.

حرکت هنگام بیدار شدن ،عدم تلاش یا تلاش ضعیف

بیدار شدن بدون حرکت مطلوب است، ولی اجباری نیست. دلیلی ندارد که از اکثر فرصتها چشم پوشی کنید و منتظر بیداری صحیح بمانید . لازم است از هر بیداری که می توانید بهره ببرید.

هدر دادن ثانیه های اولیه

عادت کنید هنگام بیدارشدن، بلافاصله و به طور غیرارادی به سراغ تکنیک ها بروید بدون اینکه یک ثانیه را از دست بدهید.

استفاده از تنها یک تکنیک

اگر هنگام بیدار شدن، به جای چرخه زنی بین دست کم 2  تکنیک، تنها از یک تکنیک استفاده شود، شانس ورود به فاز یا خواب شفاف و تجربه ی خروج از بدن تا حد قابل توجهی کاهش می یابد.

چهار اصل موفقیت در رسیدن به خواب شفاف/ تجربه ی خروج از بدن

 1. این کار را صرف نظر از همه چیز انجام دهید
 2. سرسخت باشید
 3. از خودتان مطمئن باشید
 4. آن را به طور خود به خود انجام دهید

از راستمرد دریافت کنید: “راستمرد چطور- راهنمای عملی برون فکنی(سفر روح)- فیلم و جزوه- ۶۰ امتیاز


منبع: https://obe4u.com/

نوشته‌های مشابه

34 دیدگاه

 1. اولین تجربه نیمه موفق برون فکنیم، شد تمام شبو کابوس دیدن….. بهش تقریبا آگاه بودم ولی فقط تونستم زجر کشیدن عزیزانمو ببینم و تمام کابوسای تلخ زندگیم به جلوی چشمم اومدن.. پس با تکون دادن سرم دوباره برگشتم🙂💔
  خواب شفاف بود؟ من نمیخوام دیگه اونو تجربه کنم، ولی هنوزم میخوامش
  آرامشی که دنبالش میگشتم شد حسای مزخرف برام..

 2. خیلی هم راحته😂😂😂👌

  باید بتونی تمرکز کنی …

  .
  .
  .
  .
  .
  من خود به خود مخصوصاً در بچه گی این اتفاق برام می افتاد بعضی وقتا ،خیلی خوبه یه حس سبکی خاصی داره //یه سری مهمون اومده بود خونمون من خواب بودم«بچهگی» تمام اتفاقات رو داخل خواب دیدم وقتی بیدار شدم هم یه حس خوبی داشتم تمام صحبت ها و…. داخل خواب دیدم همشون هم درست بود.

 3. سلام ببخشید یه سوالی داشتم. امکانش هست که وقتی برون فکنی کردیم کاری کنیم که فقد یه فرد خاص ببینتمون یا صدامون رو بشنوه؟ و اینکه من شنیدم در برون فکنی احتمال مشاهده ارواح دبگه یا جن ها وجود داره، این واقعیت داره؟

  1. با سلام
   جواب سوال اولت «بله» هست .
   دیگران هم می شود دید ، ولی در مورد برقراری ارتباط باید حواست باشه که فریب شیاطینی که به صورت یک دوست برای برقراری ارتباط بهت نزدیک می شن رو نخوری چون از هر جن و… ای که می خواد بهت حمله کنه خطرناک تر سهت

  1. من امتحانش کردم هر روز انجامش میدم اولش باید آروم باشی و کالبد اختری خودت رو داخل بدنت حس کنی بعد کم کم کالبدت رو بالا بیار ،اگه این روش نشد میتونی با تکان دادن های شدید کالبد اختری ، این کار رو انجام بدید البته این روش دوم یکم انرژی می‌بره
   به همین سادگی میتونید برون فکنی کنید ولی توصیه من اینه قبل از برون فکنی حتما تمام چاکرا هاتون رو پاکسازی کنید و مدیتیشن رو هر روز انجام بدین به مدت نیم ساعت یا حداقل بیست دقیقه

دیدگاهتان را بنویسید