بیدارسازی کندالینی
| | |

بیداری کندالینی به چه فرآیندی گفته می شود؟

تصور کنید که می توانید جهان را با چشم اندازی گسترده مشاهده کنید. شما دارای ادراکی قوی هستید که مجموعه زاویه دیدهای مختلف را در آن واحد داراست. احساساتتان را کاملا درک می کنید. هم چنین می توانید احساس کنید که تفسیر دیگران از جهان و آگاهی آن ها از محیط اطرافشان چگونه است. قضاوت آن ها برای شما روشن و واضح است. این ها قابلیت هایی هستند که با تمرین و راهنمایی در طی فرآیند بیداری کندالینی به دست می آیند. منظور من بیدار کردن انرژی خفته ای است که درون شما مسکن گزیده است.

مار کندالینیتجربه ی بیداری کندالینی از منظر تمثیلی کندالینی شیوا و شاکتی، انرژی مار مانند خفته ای است که در پایه ی ستون فقرات در خود پیچ خورده است. ماری خفته را تصور کنید که هشت بار دور خودش چنبره زده و تنها منتظر رها کردن انرژی باشکوه و قدرتمندش در پایین ترین قسمت یک کوه عظیم است. درون انرژی بی نهایت این مار پتانسیل فراوانی است. این مار دارای نیروی خلاقه آفرینش و در حال استراحت است و در عطش برخواستن بر فراز قله سعادت معنوی و رسیدن به اتحاد با آگاهی است.

گفته می شود این مارهمان شاکتی است، الهه افسانه ای که همه چیز را خلق کرد. او یکی از دو شخصیت موجود در داستان آفرینش شبیه به “انفجار بزرگ” است. داستانی الهام گرفته ازاشتیاق سوزان او برای یکی شدن با لرد شیوا، شخصیت اصلی دیگر داستان است.

لرد شیوا نماد آگاهی و قدرت تزلزل ناپذیر مشاهده کننده است. گفته می شود در حالی که شاکتی برای او می رقصیده شیوا و شاکتیهزاران سال به حال مراقبه فرو رفته بوده است. تمایل و اشتیاق شاکتی برای یکی شدن با شیوا و رقصیدن با او، شیوا را تحریک می کند که یکی از سه چشمش را باز کند. شاکتی، لرد شیوا را به رقص با خودش فرا می خوانده است. لرد شیوا چشمش را دوباره می بندد و برای هزار سال دیگر به مراقبه فرو می رود. او منتظرست تا وضوح مطلق شاکتی به نقطه ای برسد که اتحاد هماهنگ با شیوا برایش به خواسته ای راستین مبدل شود. همانطور که اشتیاق شاکتی افزایش پیدا می کند، قصد می کند که باید با دلدارش شیوا برقصد. در این هنگام، سه چشم شیوا باز می شود و با شاکتی می رقصد، اینگونه آفرینش جهان، آغاز می شود. تمامی طبیعت، در نتیجه ی اتحاد آن ها با یکدیگر به وجود آمده است.

ناظر بر همه چیز آگاهیست که تغیییر ناپذیرو بدون حرکت است. طبیعت همه ی آن چیزی است که به رقص در می آید و همه ی آن چیزی است که در جهان به حرکت در می آید و تغییر می کند. شاهد و یا مشاهده کننده ی درون هر کدام از ما شیوا است و طبیعت همه ی آنچه که در اطراف و درون ما قرار دارد، شاکتی می باشد. هنگامی که شاکتی و شیوا از هم جدا باشند، بیدارسازی معنوی نمی تواند اتفاق بیفتد. این حالت و سطح جدایی، دوگانگی نام دارد. ادغام شیوا و شاکتی دوگانگی را از بین می برد و رودخانه معنوی وحدت را که از طریق آن کندالینی جریان می یابد، باز می کند.

به گفته ی راد استریکر بنیان گذار یوگاروپا؛ “آگاهی نسبت به اینکه خودمان و جهانی که در آن زندگی می کنیم در نهایت واحد و غیر دوگانه است”، مسیر شادی و بیداری معنوی واقعی است. حالت سعادت آدمی مشروط نیست. این بدان معنی است که شور و شعف بیداری کندالینی مشروط به این نیست که اتفاقات خاصی برای ما در زندگی رخ دهند. بلکه این نوع وجد و سرور همان نوعی شادی محضی است که اکهارت تول در حین فرآیند بیدارسازی اش در کتاب “قدرت حال” شرح داده است. سعادت بی قید و شرط و اتحادی که حاصل بیدارسازی کندالینی است  تنها در سطحی از سامادهی قابل تجربه است. سامادهی به معنای یکی شدن با همه چیز و به معنای عدم احساس جدایی و یا دوگانگی با هر چیزی در عالم است.  این سطحی است که یوگی ها تلاش می کنند تا با سال ها تلاش و با تحت تسلط قرار گرفته شدن توسط یک گورو به آن دست یابند. خیلی نادر است که کسی توانسته باشد بدون تمرینات روزانه ی عمقی و یا بدون یک گورو، استاد، مربی و یا یک راهنما به سطوحی از سامادهی دست یابی پیدا کرده باشد.

بیداری کندالینی چیست؟

برطبق گفته ی دکتر دیوید فراولی، کندالینی همان انرژی متمرکز شده ی آگاهی و یا توجه است. انرژی کندالینی از آگاهیبیداری کندالینی جدا نیست، بلکه درست همان انرژی آگاهیست هنگامی که این آگاهی از بند اندیشه رها می شود. به همین خاطر است که یک تمرین مراقبه ای خاص که هدفش توقف افکار باشد می تواند منجر به جاری شدن انرژی کندالینی شود، همانطور که هدف هر مراقبه ای در نهایت وحدت است.

کارا لی گرانت نویسنده کتاب های یوگا می گوید: “هنگامی که کندالینی بیدار می شود، فرد حالت همدلی عمیق تری با دیگران پیدا می کند به طوری که این همدلی تقریبا حالت تله پاتی پیدا میکند. حساسیت فرد بالاتر می رود، سطح انرژی اش افزایش می یاید، برخی اوقات توانایی های روحی یا درکی عمیق حاصل می شود، فرآیند سالخوردگی کندتر می شود، خلاقیت و کاریزما بالا می رود و آرامش و درکی درونی حاصل می شود. یک احساس بخشی از همه چیز بودن بوجود می آید و اسرار زندگی، دیگر اسرار نخواهند بود.”

فردی که از طریق بیداری کوندالینی به روشنیدگی می رسد ، ممکن است انتخاب کند که به فعالیت در زمینه های شفابخشی مشغول شود. این افراد تمایل بیشتری برای زندگی بر طبق خواست درونی (رسالت الهی شان) پیدا می کنند و این شاید منجر به تغییر شغل و حرفه شان شود. آنها علاقه شان به مادیات را از دست می دهند و بخشنده تر می شوند. هم چنین کمتر صحبت می کنند و کلمات را با وضوع و عمق درونی بیشتری انتخاب می کنند.

هشدار: بیداری کالبد لطیف (اثیری) در طول فرآیند کار با کندالینی

بیداری کندالینی آنگونه که فکر می کنید فرآیندی نیست که به شدت با یک نیروی فیزیکی سر و کار داشته باشد، بلکه بیشتر با حرکت انرژی بدن اثیری در ارتباط است. بنابراین نمی توانید بیدارسازی کندالینی را بدون این که قدم هایی صحیح برای باز کردن و پاکسازی معابر کالبد اثیری تان برداشته باشید، انجام دهید. اگر واقعا آماده نباشید، بیداری سازی کندالینی می تواند آشوبی درون تان به پا کند که موجب درهم شکستگی شما گردد. به همین خاطر است که پیش از اقدام به بیداری نهایی کندالینی، بایستی مسیرهای اصلی انرژی و چاکراها (مراکز انرژِی حیاتی) ابتدا پاکسازی و باز شوند تا تجربه بیداری کندالینی تجربه ای زیبا، عرفانی و هماهنگ گردد.

هنگامی که کندالینی شما بیدار شود چه اتفاقی می افتد؟

اگر کندالینی بیدار شود، همانطور که گفته شده انرژی از پایه ی ستون فقرات و از چاکرای ریشه به سمت بالا حرکت می کند، همانطور که در مثال ابتدای مقاله گفتم این انرژی مانند ماری است که در پایین یک کوه عظیم خفته است. در نهایت این انرژی خودش را به اوج قله ی کوه می رساند که با غده ی صنوبری و چاکرای تاج همبستگی شدیدی دارد. هنگامی که غده ی صنوبری فعال شود، تغییر بزرگی در آگاهی شما اتفاق خواهد افتاد. بر طبق گفته های استریکر، بیدارسازی کندالینی باعث “حالت بصیرت مافوق حسی می شود که در آن می توانیم به بالاترین پتانسیل هایمان دسترسی داشته باشیم”.

توجه داشته باشید که بیدارسازی کندالینی ممکن است همیشه مطبوع شما نباشد

اگر فرد آماده نباشد یا کندالینی خود به خود بیدار شود، به علت یکسری از تغییرات که در انگیختگی انرژی رخ می دهد، ممکن است یک هرج و مرج درونی کامل را تجربه کند، این تغییرات ممکن است در ظاهر شما، در رژیم غذایی شما، در کاهش یا افزایش وزن تان، احساساتی در تاج سر و تغییراتی در شخصیت شما باشد که یک فرد بدون راهنما و یا فردی که آمادگی ندارد؛ قادر نیست از پس آن ها برآید.

تحریک خود به خود انرژی کندالینی ممکن است در اثر تمرینات کار با انرژی بسیار شدید، مصرف مواد مخدر، تجربیات جنسی، سوءاستفاده و یا آسیب های روحی روانی شدید یا سایر وقایع غیر منتظره زندگی رخ دهد.

بیداری کندالینی ممکن است موجب پریشانی معنوی و درهم شکستگی کامل شود که منجر به بحران عظیمی در زندگی می شود.

بعضی از افراد شغل شان را از دست می دهند و یا در روابط شان شکست می خورند، بعضی دیگر احساسات دشواری را که از آسیب های گذشته شان نشات گرفته و مانند زخمی که اکنون سر باز کرده باشد، تجربه می کنند. آزمایش این افراد این است که یا می توانند بر خاطرات گذسته شان غلبه کنند و از آن ها درس بگیرند و یا می توانند توسط شیاطین درونی شان بلعیده شوند.

برای آگاهی از تمام نشانه های بیداری کندالینی می توانید این مقاله را در راستمرد مطالعه کنید.


kundalini

اگر چنین حالاتی دارید و احساس می کنید کندالینی شما بیدار شده، ابتدا بهتراست از زندگی شلوغ و پر استرس دوری کنید و جایی طبیعی و آرام مثل حومه شهر یا یک روستا را برای زندگی انتخاب کنید و سپس در آنجا با فراغ بال به تمرینات کوندالینی بپردازید.

 چگونه کندالینی خود را بیدار کنیم؟

سوشومنا نادی خود را باز کنید و تفکر را متوقف کنید

به گفته دکتر دیوید فراولی؛ “بیدارسازی کندالینی نیازمند پرانا یا نیروی حیات است که به سوشومنا یا کانال مرکزی شما وارد شود. این زمانی اتفاق می افتد که پرانا از  تمرکز بر روی سیر فکری دنیای بیرونی، خارج شود”. به منظور بازکردن کانال مرکزی یا سوشومنا نادی، فرد می تواند تنفس متناوب از سوراخ بینی را همراه با تعدادی از تمرینات یوگا و تانترا و یا همراه با تمرکز، تنفس و حرکت و جنبش انجام دهد.

صرف نظر کردن از حواس فیزیکی و توقف فرآیند تفکر بر روی دنیای بیرونی واقعا کاری فوق العاده است. توانایی انجام این کار حتی برای یک لحظه ی کوتاه هم نتیجه ی انجام تمرینات پنجمین، ششمین و یا هفتمین شاخه ی یوگا است که در نهایت فرد را به هشتمین و آخرین شاخه یعنی سامادهی راهنمایی می کند. تمرینات پنجمین تا هفتمین شاخه ی یوگا می توانند به حذف یک حس، تمرکز کانونی شده ی ذهن و توجه بر روی هیچ چیز، بیان شوند. یادگیری هشت شاخه ی یوگا به طور متوالی الزامی است. معطوف کردن تمام توجه مان به سمت درون قبل از یادگیری تمرکز بر روی یک هدف و در یک زمان؛ ضروری است. تمرکز بر روی یک چیز و یک مقصود باید قبل از تمرکز بر روی هیچ چیزی انجام شود. تمامی این مهارت ها، باید قبل از ناپدید شدن خود (منیت) که باعث قرار دادن مراقبه گر در حالتی از سامادهی و یا اتحاد کامل با هر چیزی که وجود دارد می شود، محقق گردند.

شما میتوانید این مهارت متوقف کردن ذهن را در دوره مراقبه و تمرکز راستمرد، گام به گام از مرحله مقدماتی تا پیشرفته بیاموزید.

به انجام تمرینات معنوی بپردازیدkundalini

شما می توانید تلاش برای بیداری کندالینی را با تمرین تانترا و یوگا همانطور که دیگر تمرین کنندگان، با شوق و تعهد و برای سال ها به این تمرینات می پردازند، انجام دهید. به شما توصیه می کنم که از تسریع این فرآیند با مصرف مواد یا شرکت در تمرینات پیشرفته که مخصوص افرادی است که سال ها در این زمینه تجربه کسب کرده اند خودداری کنید.

تفاوت ها را بشناسید

اگر در سطحی از سامادهی قرار ندارید و یا هنوز کاملا ماهر نشده اید، آنچه تجربه می کنید ممکن است واقعا یک بیداری کندالینی نباشد. آنچه که تجربه اش می کنید ممکن است فرآیند بیدارسازی تعدادی از چاکراهای شما و دست یابی به نیروی حیات باشد. بسیاری از مردم در طی تمرینات یوگا و یا مراقبه هایشان با چنین احساساتی روبرو می شوند و گمان می کنند که کندالینی آن ها بیدار شده است. باید بدانید که تفاوتی بین بیدارسازی کندالینی و بیدارسازی چاکراهای بدن، وجود دارد.

اگر از شما خواسته شده که بیداری کندالینی را تجربه کنید، اگر در کانال یا وبسایتی به شما گفته شده که مراقبه بیداری کندالینی انجام دهید یا به شما قول داده شده که با ریکی یا هر چیز دیگری استادی کندالینی شما را بیدار می کند، بایست در این زمینه بسیار محتاط باشید و خیلی خوب در مورد آن استاد و پیشینه او تحقیق کنید معمولا استاد قلابی هیچ پیشینه یا ندارند و از نشان دادن هویت و مشخصات واقعی خود هراسانند.

 با اطمینان و اگاهی در این راه سعادت بخش گام بگذارید و با  بیدار کردن نیروی درونی همه کارما و موانع منفی بر سر راهتان را بسوزانید و گسترش ادراک و سعادت و شادی درونی را تجربه کنید!


همراهان گرامی راستمرد می توانند سری مقالات جامع کندالینی را از لینک های زیر دنبال کنند:

کندالینی یوگا چیست و فواید آن کدام است؟

۶۸ نشانه بیداری کندالینی

فواید و خطرات کندالینی یوگا چیست؟

لحظه رسیدن به اشراق یا بیداری کندالینی

نوشته‌های مشابه

33 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید