۱۸ نقل قول جاودانه از حکیم کنفوسیوس که حتما باید بخوانید!

konfesios

۱۸ درس جاودانه از حکیم چینی، کنفوسیوس

من همیشه از مطالعه ی نقل قول هایی که متعلق به روشن ترین ذهن های جهان هستند، لذت می برم. نقل قول ها می توانند درس های ارزشمندی را به سالک و رازورز، در مسیر معنوی اش ارائه دهند و به او در جهت یافتن شادی و آرامش درونی کمک کنند.
کنفوسیوس مشهورترین فیلسوف و حکیم چینی است که در پانصد سال پیش از میلاد در چین باستان می زیست. کنفوسیوس از کلمهٔ کونگ فوزِ، به معنای «استاد بزرگ، کونگ» گرفته شده‌است. کنفوسیوس جهان را بر پایه دو نیروی یین و یانگ استوار می دانست. بنا بر عقیده کنفوسیسوس ، دو نیروی قوی و ضعیف یا روشنایی و تاریکی یا نماینده صفات مرد و زن (آنیما و آنیموس)، اساس عالم هستی اند و تغییر و تبدیل یافتن این دو قطب، اساس به وجود آمدن خوبی یا بدی یا خیر و شر است. کنفوسیوس بر این باور بود که خیر و شر باهم دیگر یک انسان را می‌سازد و انسان چه خود بداند چه نداند از هردو جنبه استفاده می‌برد.
پیش از رونق و رواج بودائیسم، آئین کنفوسیانیسم در میان مردم چین رایج بود.


فلسفه تائو و اصل هیچ کار نکردن (وو وی) و آبگونه بودن در این فلسفه (کلیپ تصویری)


در اینجا، ۱۸ نقل قول جاودانه را از کنفوسیوس جمع آوری کرده ام که به شما کمک می کنند تا خودتان و جهان اطرافتان را بهتر درک کنید:

۱-گناه کار بودن چیزی جز یادآوری کاری که انجام داده اید نیست.


۲-اگر به درون قلبت نگاه کنی و متوجه چیز بدی نشوی، پس، چه چیزی برای نگرانی وجود دارد؟ چه چیزی برای ترس وجود دارد؟


۳-در دیاری که به خوبی اداره می شود، فقر چیزی است که باید از آن شرمنده بود و در دیاری که به بدی اداره می شود، ثروت چیزی است که باید از آن شرمندگی داشت.


۴-آدمی هرچه بیشتر به افکار خوب بیندیشد، دنیایش بهتر و وسیع تر می شود.


۵-آنچه که برای خود نمی پسندید را به دیگران تحمیل نکنید.


۶-قبل از اینکه سفر انتقام را شروع کنید، دو قبر بکنید.


۷-با سه روش قادر خواهیم بود تا حکمت را بیاموزیم: اول با تامل که شریف ترین است، دوم با تقلید که آسان ترین است و سوم با تجربه که تلخ ترین است.


۸-هنگامی که مشاهدات تحقیق و بررسی شدند، دانش حقیقی به دست می آید، هنگامی که دانش حقیقی کسب شد، اراده خالص می شود، هنگامی که اراده خالص شد، قلب نیکو می شود، هنگامی که قلب نیکو شد، درون پاک می شود، هنگامی که درون پاک شد، خانواده سامان داده می شود، هنگامی که خانواده سامان داده شد، زندگی یک ملت منظم می شود و هنگامی که زندگی یک قوم منظم شود آنگاه است که صلح در این جهان به وجود می آید.


۹-خواهان این نباشید که همه ی کارها را سریع انجام دهید. به منافع کوچک چشم نداشته باشید. تمایل به انجام کارها با سرعت، مانع از انجام آنها به طور کامل می شود. چشم داشتن به مزایای کوچک مانع از انجام شدن مسائل بزرگ می شود.


۱۰-هر جا که می روید، با حضور قلب تان بروید.


۱۱-زندگی واقعا ساده است، اما آدمی اصرار دارد تا آن را پیچیده کند.


۱۲-دانش حقیقی، اطلاع از میزان جهل مان است. هنگامی که از چیزی آگاهی دارید، بدانید که می دانید وهنگامی که چیزی را نمی دانید، بدانید که نمی دانید. این است دانش.


۱۳-آنچه که انسان برتر به دنبالش است، درون خودش قرار دارد و آنچه که انسان حقیر به دنبالش است درون دیگران قرار دارد.


۱۴-دیدن و گوش دادن به شرارت، خودش اقدام به شرارت است.


۱۵-آرام بودن سرعت تان، تا زمانی که توقف نکرده اید اهمیتی ندارد.


۱۶-انسان برتر، از عدالت آگاه است و انسان پست، از مزیت.


۱۷-هنگامی که با شخص ارزشمندی مواجه می شوید، از او تقلید کنید. هنگامی که با شخص بی ارزشی روبرو می شوید، به درون خود پناه ببرید.


۱۸-کسی که در آرزوی خشودی دیگران است، خودش را خشنود کرده است.


هم اکنون از راستمرد دریافت کنید:«آموزش جامع تای چی سبک یانگ توسط استاد بزرگ این سبک»

منابع: https://theunboundedspirit.com/18-timeless-lessons-from-the-chinese-sage-confucius/

ویکیپدیای فارسی

نوشته‌های مشابه

20 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید