حیوانات اقتدار و حکمت شمنیزم + کتابچه معنا و نمادپردازی حیوانات و توتِم ها

Power Animals Spirit

? “سال ها پیش، انسان ها آفریده شدند تا نگهبانان باغ باشند.” مادر زمین. ?

سالیان بسیار دور گذشته، انسان ها برای سکونت به زمین فرستاده شدند. در آن دوران، اسرارِ مقدسِ خلقت، برای انسان ها هویدا بود. هدف از آفرینش و حضور انسان ها بر زمین، برایشان مسجل بود. آنها با طبیعت یکی بودند. به زمین احترام می گذاشتند و خود را بخش کوچکی از چرخه ی بزرگِ حیات می دانستند. هیچ بنیانی در هستی را بر سایرین برتری نمی دادند و آگاه بودند که هیچ موجودی حتی انسان، حق مالکیت و تصرف طبیعت را ندارد. انسان ها هماهنگ ترین نُت در خُنیای آفرینش بودند. آنها نگهبانان زمین بودند.
در آغاز، این حقیقتِ مهم برای انسان آشکار بود که طبیعت نه خصومتی با او دارد و نه وحشی و یا بر علیه اوست؛ بلکه آنچه به خیر و صلاحِ بشر است را برایش فراهم می آورد؛ بنابراین انسان ها، هرگز به زیانِ طبیعت قدمی برنمی داشتند. آنها آگاه بودند، اگر تلاش کنند تا مادر زمین را به تسخیر خود درآورند، رنج عظیمی را بر خود روا داشته اند.
با گذشت زمان، تاریخ حقایق بسیاری را از نگاه انسان ها پنهان کرد. به مرور، افکار متعصبانه ای در ضمیر انسان رشد کرد و رفته رفته او را دچار این توهم ساخت که از تمام مخلوقات برتر است و طبیعت صرفا در خدمت و تحت تسخیر اوست. او تلاش کرد تا اجتماعی سَوای طبیعت برای خود قائل شود و این به زیان تمام خلقت بود. انسان رفته رفته با مادر زمین بیگانه شد و آرامش و سکون طبیعت را در میان ازدهام و شتاب دنیای مُدرن مدفون ساخت.


حکمت شمن ها

امروزه اگر در جستجوی معرفت، باورها و سنت های طبیعت گرا باشید، به واژه شمن”Shaman” خواهید رسید. شمن ها که به عنوان “مردمانِ راستینِ زمین” نیز شناخته می شوند، برخلاف دانسته های عمومی، یک فرقه مذهبی یا گروه بخصوص بجا مانده از تاریخ کهن نیستند. شمنیزم مجموعه ای از باورها، توانایی ها، حکمت و دانش منحصربفرد است که از دوران ماقبل تاریخ در زمین وجود داشته و امروزه نیز شمن باورهای بسیاری در سراسر زمین زندگی می کنند.
برخی به اشتباه شمن ها را بومیان آمریکا و سرخپوستان می دانند؛ در حالیکه آنها در خاور کهن (هند باستان، ایران باستان)، آفریقا و استرالیا نیز می زیسته اند. آن شمن های باستانی که ما درموردشان صحبت می کنیم، امروزه بالغ بر پنج هزار تبار مختلف با بیش از هزار زبان متفاوت در سراسر دنیا هستند؛ اما بایستی بدانید این مقاله سعی در تفکیک انسان ها از یکدیگر ندارد. باورها و اصول زندگی راستین بر زمین که مورد بحث ماست، ورای مرزهای قومی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی است.


great-mystery
در گذشته های بسیار دور، شمن ها از دانشی غنی پیرامون زمین و ساکنان آن برخوردار بودند. حکمت سری و ارزشمند شمن ها، حاصل باور راسخ آنها به وحدت وجود بود که باعث می شد تمام خلقت را شایسته احترام و تکریم بدانند. سیستم و چرخه زندگی مدرن، هنوز هم وام دار حکمت های باستان، مِن جمله حکمت شمنیزم است. بخش اعظمی از منابع غذایی امروز ما، روزگاری بدست شمن ها شناسایی و اهلی شده بودند. طبابت و درمانگری امروز بشر، تا حد بسیاری مدیون دانش شگرف شمن ها پیرامون قلمرو گیاهان اقتدار است. حکمت و معرفتی که شمن ها درباره گیاهان، سنگ ها و کریستال ها، خاک شفابخش و حیوانات اقتدار داشتند در میان مردمان تاریخ بی همتاست.
بخشی از مهمترین آموزه های شمنی برای داشتن زندگی راستین در زمین، بر پایه این اصول بودند:

 • ? هیچگاه بیش از نیازمان از طبیعت نستانیم.
 • ? از تمام آنچه که از طبیعت ستانده ایم بهره ببریم.
 • ? هر آنچه را که بدان بی نیازیم، رها نماییم.
 • ? خالق را بابت آنچه ستانده ایم و آنچه که بدست خواهیم آورد، سپاسگذار باشیم.

 شمن ها تنها حیاتِ گیاهان و حیواناتی را می ستاندند که بدان نیاز داشتند. از تمام بخش های آن گیاه و حیوان به نحو مفید بهره می جستند و هیچ قسمتی از آفرینش را هرگز هدر نمیدادند و اجازه نمیدادند هیچ نعمتی تلف و اسراف شود. انسان های راستین، دنیا را طور دیگری می دیدند. آنها بنیاد جهان هستی را، روح و انرژی می دانستند و معتقد بودند تمام آفریده ها برخوردار از روح هستند؛ بنابراین به روح مخلوقات احترام می گذاشتند و از اینکه حیوانات یا گیاهان، خود را برای خوراک و مصارف انسان در اختیارشان قرار دادند، سپاسگذار بودند.
اگرچه شمن ها جادوگر یا کیمیاگر هم خوانده می شوند؛ اما حقیقت این است که زندگی راستین، همان حکمت دیرین شمن هاست. ارواح ما انسان ها در عالمی دیگر، مصون از دیدگانِ دنیایی مان، به یکدیگر پیوند خورده اند. تمام آفرینش اعم از حیوانات، نباتات، سنگ ها و هر آنچه که بر روی زمین خلق شده، همگی پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند. در واقع همگی ما برادران و خواهران و عموزاده های هم؛ و مهمتر از اینها، آموزگار و دوست و یاور هم هستیم. ما با طبیعت یکی هستیم و رشته هایی نامروئی در عالم اثیری تمامی ما را با نظم و هارمونی، بهم متصل ساخته ست.  هدف از خلقت ما برقراری تعادل و هماهنگی میان نقوش پیچیده آفرینش است.


“هفت راه عملی برای پیوند و یگانگی با طبیعت” را هم اکنون مطالعه نمایید.

“احضار چهار باد (درمانگری شمن های پرو)” را از اینجا مطالعه نمایید.


حکمت حیوانات از نگاه شمنیزم

chaman_1حیوانات برای شمن ها، از ارزش بخصوصی برخوردارند. آنها معتقد بودند که خوی تمام حیوانات در روح آدمی زنده ست. در نگاه شمنیزم، هر حیوانی منحصربه فرد است و ویژگی ها، توانایی ها و درس های خاص خود را داراست؛ بنابراین هیچ یک از حیوانات بر سایرین رجحان ندارد. درس هایی که انسان ها از حیوانات می آموزند بی پایان است. برخی از این آموزه ها شامل زندگی اجتماعی، سکون، حمایت و پشتیبانی، استقامت، ثبات، عشق و… است.
یک اصل مهم که شمن ها بدان باور داشتند این بود که هرگز نباید ایده ئولوژی های انسانی را به حیوانات نسبت دهیم. این مفهوم عمیق، مورد توجه متعصبان مذهبی قرار نگرفت و بتدریج روح حیوانات را از انسان ها دور، و رشته های پیوند میان آنها را طولانی ساخت. عده ای معتقدند که دانش طبیعی بشر برای برقراری ارتباط با حیوانات از بین رفته است؛ اما اینطور نیست.

هزاران سال است که ما با حیوانات بر روی زمین زندگی می کنیم. روزگاری انسان ها قادر بودند با ارواح حیوانات ارتباط برقرار کنند، با آنها صحبت کرده و راهنمایی هایی در مسیر زندگی شان دریافت نمایند. اگرچه امروز این امر به شکل گذشته برای همگان، امکان پذیر نیست، اما هنوز هم راه هایی برای ارتباط با ارواح حیوانات وجود دارد. نکته مهمی که بایستی در این مورد بدانید این است که ارواح حیوانات، قطعا با زبان انسان با شما صحبت نخواهند کرد. چنین ارتباطی (در صورت شکل گیری) نوعی دریافت شهودی و درونی خواهد بود. غالب آنچه که شما دریافت خواهید کرد، تصاویر هستند و مفاهیم، با اشکال نمادین بر شما وارد خواهند شد.


حیوانات اقتدار (Power Animals)

منظور از حیوانات اقتدار، ارواح و انرژی حیواناتی ست که به نحوی وارد قلمرو روح انسان ها می شوند و با آنها به دلیلی مشخص ارتباط برقرار می کنند. هر حیوانی می تواند در نقش یک حیوان اقتدار ظاهر شود. حیوانات اقتدار از مهم ترین اساطیر در فرهنگ های مختلف سراسر دنیا بوده اند. شمن ها در ارتباط با آنها، مهارت های خارق العاده ای داشتند. بطور کلی چهار دسته از حیوانات اقتدار وجود دارند:

 1. توتِم (Totem)
  توتم معروف ترین حیوان اقتدار در میان شمن هاست. هر انسانی یک توتم دارد که معرف انرژی درونی و روح آدمی ست. توتم به شما می گوید که چه کسی هستید. او نمودی از چهره و هویت حقیقی شما و افسانه شخصی تان در زمین و عالم اثیری ست. توتم مثل دوست شما نیست بلکه خود شماست. طی تجارب عمیق معنوی یا هنگامی که به سفر معنوی (اثیری) می روید، توتم در روح شما هویدا خواهد شد.
  همانگونه که روح انسان دائم در حال تغییر و دگرگونی ست، توتم فرد نیز تغییر می کند. با گذر سن و تجربه ی اتفاقات جدید، شخصیت، آگاهی و ارتعاشات انرژی تان، تغییر خواهند کرد. بنابراین در دوره های مختلف زندگی، توتم شما نیز تغییر می کند.totem spirit
  شمن ها نام هایشان را از توتم هایشان برمی گرفتند و هر زمان که فردی می دانست به مرحله ی جدیدی از آگاهی رسیده و توانایی هایش تغییر کرده، پیشرفتش را جشن می گرفت و نامی از ترکیب توتم و مهارت جدیدش بر او می نهادند. مثل خواهر رویای پرندگان، جغد حکیم رازدار، گوزن کبیر ارتباط با عالم ارواح  و… .
  شما نمی توانید توتم خود را انتخاب کنید. این توتم است که شما را برمیگزیند. شناختن توتم، کار ساده ای نیست. احتمال دارد که او را در خواب ببینید اما این دلیل محکمی برای استناد نیست. بایستی شهود و قدرت های درونی تان را تقویت نمایید، نشانه ها را دنبال کنید و منتظر بمانید. کسی جز خودتان هرگز قادر نیست توتم شما را بیابد. توجه کنید که توتم لزوما حیوان موردعلاقه تان نیست و می تواند هر حیوانی باشد. اگر حقیقتا در جستجوی توتم خود باشید، او در زمان مناسب خود را به شما می شناساند.


 2. حیوان سفر (Journey Animal)
  همانطور که از نام این حیوان اقتدار برمی آید، حیوانی ست که در سفر همراه شماست. منظور از سفر، تجارب عمیق معنوی و ورود به عالم اثیری است. اگر از آموزه های شمنی، مراقبه، برون فکنی و هر روش دیگری برای سفرهای معنوی استفاده می کنید، احتمال دارد مکرراً با یک حیوان بخصوص مواجه شوید. این حیوان مانند راهنمای شما طی سفر عمل خواهد کرد و هر چقدر تجربه سفرتان عمیق تر و سنگین تر باشد، حیوان سفر بیشتر بر شما آشکار خواهد شد. ارتباط میان فرد با حیوان سفر، یک ارتباط عمیق و درونی است و هنگامی که یکدیگر را ملاقات می کنند ممکن است حس کنند که یکدیگر را می شناسند، از داستان زندگی هم خبر دارند و گویا دوستانی قدیمی هستند.
  دقت داشته باشید که تازه کارها احتمالا نمی توانند حیوان سفر را بشناسند! اگر بدون آمادگی روحی کافی، دست  به تجارب عمیق معنوی بزنید، حیوان سفر به شکل حیوان سایه بر شما وارد می شود (در ادامه حیوان سایه را توضیح داده ایم). برای شناختن و مواجه با او شما بایستی قدرت های معنوی تان را توسعه ببخشید. باید در کنترل سفرهایتان مهارت خوبی داشته باشید و تجربه و آگاهی کافی برای چنین تجاربی داشته باشید. حیوان سفر با فرد ارتباط روحی و شهودی دارد و بخش بسیار مهمی از سفرهای معنوی است. او راه را به شما نشان خواهد داد و در دریافت مفاهیم و درس های سفر کمک بسیار خوبی به شما خواهد کرد.


 3. حیوان پیام رسان (Messenger Animal)
  تا بحال احساس کرده اید که در این دنیا تنها و و گمراه هستید؟ این احساس توهمی ست زائده افکار منفی. از هنگام آفرینش انسان ها، راهنمایان معنوی برای نشان دادن راه، کنار او بوده اند. هر مخلوقی می تواند به عنوان راهنمای روحی شما ظاهر شود. آنها در غالب نماد، نشانه، اعداد و کلمات در عالم مادی؛ و یا شهود، خواب و رویا، تغییر ارتعاشات انرژیک، فرشتگان و… در عالم اثیری، برای شما پیامی را حمل می کنند.
  یکی از راهنمایان معنوی، حیوان پیام رسان است. حیوان پیام رسان ضرورتا طی سفرهای معنوی مشاهده نمی شود؛ بلکه در زندگی روزمره و عادی با شما ملاقات خواهد کرد. اگر دائم در طول روز یک حیوان بخصوص را مشاهده می کنید (تا جای که نادیده گرفتنش غیرممکن باشد)، احتمالا او حیوان پیام رسان است و حامل پیغامی مهم است. راه فهمیدن پیغام آنها در وهله نخست، شهودی و شخصی است. اما این کافی نیست. بایستی سمبل و نماد حقیقی آن حیوان را بشناسید. شاید خبرش این باشد که قرار است شخص مهمی وارد زندگی تان شود، یا مثلا اینکه در بازه زمانی فعلی، به یک مهارت یا توتم جدید نیاز دارید. در هر حال او یک موهبت است و باید به او توجه کنید.


 4. حیوان سایه (Shadow Animal)
  تنها حیوان اقتداری که می تواند حامل ترس و تاریکی باشد، حیوان سایه ست. حیوان سایه اغلب در بطن یک سفر معنوی بسیار سنگین و یا رویایی عمیق بر شما وارد می شود. معمولا ترسناک، قدرتمند، مهیب و غیرقابل تحمل است. در واقع او روح همان حیوانی است که شما از آن می ترسید؛ عنکبوت، اژدها و یا هر حیوان دیگری. البته ممکن است خیلی ترسناک هم نباشد اما بهرحال رویارویی با آن دشوار، طاقت فرسا و یا خوردکننده است.
  فلسفه وجودی حیوان سایه به یک مسئله عمیق درون شما مربوط می شود. همیشه یک چالش بزرگ همراه حیوان سایه ست. چالشی که از شما انسان دیگری خواهد ساخت. شاید بخش تاریکی از گذشته یا حتی سایه های ناخودآگاه در هیبت حیوان سایه ظاهر شوند. گاهی قدرت شما در یک موضوع بایستی به ناخودآگاهتان اثبات شود. آنجاست که حیوان سایه شما را به نبرد و مبارزه می طلبد. ابتدا ممکن است او را نشناسید اما خوب نگاه کنید. آگاهانه با او روبه رو شوید و به یاد خواهید آورد که او برای چه آنجاست. او را خواهید شناخت. همانطور که نیمه تاریک درون خودتان را می شناسید.shadow power animal
  اگر آمادگی رویارویی با او را نداشته باشید، احتمالا سفر سنگینی برایتان خواهد بود و اگر بتوانید، مسیر سفر را تغییر خواهید داد. اما زمانی که واقعا آمادگی رو به رو شدن با این سایه را پیدا کنید، یک سفر بسیار سنگین و چالشی بزرگ و جان فرسا را پشت سر خواهید گذاشت. پس از این رویارویی شما چیزهایی را از دست می دهید و در مقابل نیرو یا چیز ارزشمند جدیدی بدست خواهید آورد. آنچه که در این نبرد قربانی می شود را شما تعیین نمی کنید. غنایم و دستاوردهای آن نیز کاملا شخصی و متفاوت هستند. ممکن است آنقدر رشد کنید که پس از رویارویی با سایه، انسانی جدید باشید و توتمی جدید هم نیاز داشته باشید.
  به یاد داشته باشید که در صورت رویارویی با سایه، تا زمانی که خود را به او اثبات نکرده باشید، شما را ترک نخواهد کرد.


? از ابتدای آفرینش تا امروز، خودشناسی مهمترین هدف انسان بوده. اگر در راه خودشناسی حرکت کنید درمی یابید که عالم بیرون و درون بهم پیوسته هستند. نگاهتان به آفرینش را تغییر دهید تا هر روز معجزه ای ببینید.
قلمرو حیوانات، مانند قلمرو گیاهان، شگرف و خارق العاده ست. ارتباط با روح گیاهان و حیوانات طی سفرهای معنوی، چشم اندازی را بروی شما می گشاید که از نگاه چشمان عادی، معجزه خوانده می شود.


? “در ادامه فایلی را برای شما ضمیمه کرده ایم که در آن سمبل و نماد حیوانات اقتدار از نگاه شمنیزم بیان شده است. این فایل که کامل ترین مجموعه از نوع خود در اینترنت است، به معرفی بیش از ۳۰۰ حیوان پرداخته و مختصری از ویژگی ها و معانی آن ها را بیان می کند. به امید بهره مندی شما عزیزان.”

لینک دانلود “کتابچه معنا و نمادهای حیوانات” :

خرید مستقیم:

[purchase_link id=”30002″ text=”خرید مستقیم” style=”button” color=”blue”]

لینک دانلود :

برای دانلود لازم است وارد سایت شده و امتیاز لازم را بپردازید. 

محتوای ویژه

برای خرید با امتیاز در سایت لاگین کنید یا اگر عضو نیستید ثبت نام کنید

منابع :

دروس Gerry Starnes
کتاب Mutant Message down under از Marlo Morgan
تجارب شخصی از فروم shroomery.org
آتش درون – کارلوس کاستاندا
طریقت تولتک ها –   گراسیئلاکوروالان
manataka.org

نوشته‌های مشابه

32 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید