پیام این هفته روحتان چیست؟ یک تصویر را انتخاب کنید!

soul messege

نمادی را انتخاب کنید که بیشتر به سمت آن کشیده می شوید و به آشکارسازی پیام این هفته از سوی روحتان بپردازید.

در مورد پیام روحی و درونی هفته آتی کنجکاو هستید؟ تصویر مورد نظرتان را انتخاب کنید و به مطالعه پیغامی که در بر دارد مشغول شوید. توصیه می کنم که این پیام را در یک تکه کاغذ یادداشت کنید تا در وضعیت های مختلف به عنوان یادآوری برای شما عمل کند.

  • تصویر چشم:
    این اولین تصویر در سمت چپ، نشان می دهد که شما به خاطر دست یابی به یک هدف شخصی، جشن خواهید گرفت. روح هدف، از آن چیزی صحبت می کند که باید با مسیر شخصی تان انجام شود، نه با مسیر حرفه ای تان. بگذار تا بهتر بگویم که این بیشتر به یک جشن و سرور درونی شباهت دارد تا یک تظاهر بیرونی. ممکن است این باشد که شما متوجه یک تغییر در واکنش های خودتان می شوید و یا شاید نشان دهنده ی این است که می توانید آرامش را در مقابله با وضعیت هایی که در آن ها دارای احساس آشفتگی و اضطراب هستید، پیدا کنید. مهم نیست که دستاوردتان چقدر کوچک باشد، شما باید پیشرفت شخصی خودتان را جشن بگیرید.

  • تصویر خندان:
    اگر تصویر وسط را انتخاب کردید، ممکن است یکی دو روز آتی شما با چالش ها و تعلل هایی همراه گردد. امور و چیزها در یک ردیف قرار نمی گیرند و ممکن است مجبور شوید آنها را به طور مداوم بررسی کرده تا اطمینان حاصل کنید که آنها در جای مناسب قرار گرفته اند. ممکن است وسوسه شوید که به مصرف بیش از اندازه ی کافئین، شکر، کربوهیدرات ها و نوشیدنی های انرژی زا بپردازید. این کار را انجام ندهید. تنها گزینه ی انرژی زای جایگزین برای شما شامل، سیب، ویتامین ها، لیمو و آب زنجبیل است. مجذوب ساختن توجه به سوخت امروزتان بسیار حائز اهمیت است. شما می توانید به مصرف چیزهای زیادی بپردازید اما توجه داشته باشید که، مانور دهی شما در طول روز به این بستگی دارد که چه موادی را وارد بدنتان کرده باشید. توجه داشته باشید که صحبت من، شامل افکارتان هم می شود زیرا آن ها هم به عنوان سوخت عمل می کنند.

  • تصویر پر:
    اگر این گزینه آخر را برگزیدید، شما اکنون در وضعیتی هستید که، هماهنگی، تعادل، عشق و رضایت درون روابط شخصی تان قرار گرفته است. از این فرصت های زیبا و آهنگین به عنوان روابطی که کمک می کنند تا از چالش های اخیر، خارج شوید، لذت ببرید. اکنون زمان آن فرارسیده است که مشمول موهبت های حقیقی شوید. اطمینان حاصل کنید که عشق و قدردانی خود را نثار کسانی که به شما محبت ورزیدند و مراقبتان بودند، خواهید کرد، همانا که آن ها فرشتگان زمینی هستند.

بدیهی است که در سلوک خودشناسی، این تست و مطالب مشابه، نوعی سرگرمی  و تفریح به شمار می روند و شما می توانید از هر سرگرمی در زندگی درس هایی بیاموزید. راستمرد در زمینه خودشناسی، همراهان خود را به بینش و آگاهی عمیق فرا می خواند.


سایر تست های شخصیت شناسی تصاویر را از راستمرد بخوانید:

رنگ ذهن شما کدام است؟ یک تصویر را انتخاب کنید!

طبیعت‌ درون شما در کدام مسیر نهفته است؟ یک تصویر را انتخاب کنید!

کدام خورشید بیانگر ویژگی شخصیت شماست؟ یک تصویر را انتخاب کنید!”

پیغام معنوی این هفته ی شما در کدام کارت تاروت نهفته است؟ یک تصویر را انتخاب کنید!

کدام صدف چهره ی پنهان شماست؟ یک تصویر را انتخاب کنید!


منبع: https://www.awakeningpeople.com/select-the-symbol-you-are-most-draw-to-and-reveal-this-weeks-message-from-spirit.html

نوشته‌های مشابه

27 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید