|

وقتی در مقابل افکار مزاحم مقاومت می کنی، چه اتفاقی می افتد؟

وقتی در مقابل افکار مزاحم مقاومت می کنی، چه اتفاقی می افتد؟

مقاومت در برابر افکار 

 مشاهده گر بودن یعنی در برابر افکار مزاحم مقاومت نشان ندهی. تبدیل شدن به ناظر، یک مهارت مهم به منظور ایجاد تغییرات شخصی است. این فرآیند می تواند طی تمارین خودسازی اتفاق افتد. چه در حال مراقبه باشید، چه تمارین خود آگاهی، انرژی درمانی و یا هر کار بهبود‌ شخصی دیگری.

وقتی تبدیل به یک مشاهده گر میشوید، میفهمید که تمامی افکارتان تنها با کمک خودشان تولید می‌شوند. شما متوجه این مسئله می‌شوید که ذهنتان فقط با کمک خودش فکر می‌کند و شما می‌توانید بجای مقاومت ، بعنوان یک ذات مجزا، بنشینید و به راحتی به آن گوش دهید و تصاویری را که تولید می‌کند را تماشا کنید‌.

این کلیپ تکنیک مراقبه صحیح

نوشته‌های مشابه

18 دیدگاه

  1. با سپاس. کلیپ فوق العاده ای که نمایشگر قدرت ذهن و لزوم مراقبه, برای ارامش ما و تصمیم گیریهای مهم است. ذهن جزئی نگر است چیزهای بیهوده و بی اهمیت را چنان برای ما پر اهمیت جلوه می دهد که گویی اگر دوست دختر(پسر) نداشته باشم و فلان شرایط برایم بوجود نیاید از رنج خواهم مرد… ولی در عمل هرگز ابن اتفاق یا نمی افتد (البته مثال زدم و در مثل مناقشه نیست) ولی مطمئن, نخواهم مرد… بزرگی یا کوچکی یک مسئله به اهمیتی که من برایش قائل شوم بستگی دارد در این حالت انتخاب های من به کسان و چیزهای بی اهمیتی وابسته و منجر می شود که تا اخر عمر تاوان انها را باید من بدهم…

دیدگاهتان را بنویسید