نمادپردازی و اسطوره شناسی گربه ها

اسطوره ی گربه

گربه ها حیواناتی نمادین با اسطوره ای هستند که مفاهیمی مشترک در همه ی فرهنگ ها دارند. همراه سگ ها، گربه ها نیز، انسان ها را در طول زندگی، نسل به نسل همراهی کرده اند. از دوران بسیار دور انسان ها سمبل ها و نمادهای بخصوصی را برای گربه ها قائل بودند. حتی از هنگامی که اولین گربه ها توسط انسان ها و یا خود به خود اهلی شده اند. گفته می شود که اسطوره شناسی گربه ها به حدود ۹۵۰۰ سال گذشته باز می گردد. آنها موضوع افسانه ها و داستان ها و نقاشی های بسیاری بوده اند. در مصر باستان، گربه حیوان مقدسی بود و با خدایان هم مرتبه بود. گفته می شد که باستِت (یکی از خدایان مصر باستان) در هیبت گربه ظاهر میشد.

گربه در معنویت

در معنویت نیز گربه ها می توانند معانی خاصی داشته باشند. در سفرهای اثیری، خواب و رویا و تجارب معنوی، رو به رو شدن با گربه بسیار نمادین است. بطور کلی نمادهای گربه بسیار متنوع است و هر نوع گربه سمبل خاص خود را دارد. در حقیقت، گربه ها یکی از حیواناتی هستند که نمادپردازی آن ها تقریبا به رنگ موی شان گره خورده است.


مقاله مرتبط: “نمادها و نشانه های حیوانات – بخش اول

مقاله مرتبط: “نمادها و نشانه های حیوانات _ بخش دوم”


بطور کلی گربه های سفید، سیاه و خاکستری، عامل ارتباط میان این عالم و عوالم برتر فرض می شوند. این سه رنگ حامل بیشترین نمادپردازی ها و سبولیسم، در میان سایر گربه ها هستند. در ادامه به نمادشناسی چند رنگ گربه می پردازیم:

گربه سفید

گربه ی سفید نماد خلوص و پاکیزگی است. سفید، رنگی می باشد که در اسطوره شناسی های مختلف، همواره به عنوان مظهر پاکی و خلوص استفاده می شده است. ادیان بسیاری برای نشان دادن پاکی روح از رنگ سفید استفاده می کنند. گربه ی سفید تمامی این نماد ها را حفظ و جلوه می دهد.

برخی از فرهنگ ها بر این باورند که گربه ی سفید با حضور خود، می تواند بهبود بخش بیماران باشد. با این حال به لحاظ علمی ارتعاش پایین فرکانس صدای خر خر آن ها “مکانیزم طبیعی شفا” می باشد. برخی از فرهنگ ها مشوق استفاده ی گربه ها در اطراف بیماران و مجروحان هستند.

گربه ی سفید نماد روح و روان و معنویت است. گربه های سفید، مانند گربه های سیاه و خاکستری با جهان روح در ارتباط هستند. گفته می شود که ارواح، اغلب این گربه ها را در میان خود سکنی می دهند. به عنوان مثال گربه سفید در این عالم به عنوان روح راهنما در طول سفر معنوی مان در نظر گرفته می شود.

گربه های سفید نماد صلح و بردباری هستند. هر فردی که تا به حال صاحب گربه ی سفید بوده می داند که آن ها بسیار صلح جو، آرام و بردبار می باشند. این ما را به درک عمیقی از جهان هستی سوق می دهد. گربه سفید دارای یک حس ذاتی صلح است. تعمق در این غریزه گربه های سفید، بهترین راه برای آموختن راه و رسم صلح با جهان است. بطور کلی گربه ی سفید به عنوان علامت خوب محسوب می شود.


گربه خاکستری

به طور کلی، گربه ها نماد خوش شانسی و خوشبختی در نظر گرفته می شوند، اما گربه خاکستری به خصوص، در بسیاری از فرهنگ ها و در طول تاریخ نماد خوش یمنی در نظر گرفته شده است.

در بسیاری از فرهنگ های شرقی، گربه خاکستری به عنوان نماد خوشبختی می باشد. حتی جشن های عروسی بسیاری وجود دارد که در آن ها گربه ای خاکستری به زوج های جوان داده می شود تا برای شان خوشبختی و خوش اقبالی و زندگی طولانی را نوید بخش باشد.

گربه های خاکستری همچنین حاکی از رمز و راز زندگی و عدم قطعیت تجارب ما هستند. یک موضوع مشترک در رابطه با رنگ خاکستری وجود دارد و آن این است که “مناطق خاکستری” را به معنای مناطقی که در آنها قطعیتی وجود ندارد، می پنداریم. گربه خاکستری این رمز و راز و عدم قطعیت را در بر می گیرد و در آن رشد می کند. گربه خاکستری درک می کند که روشن بینی همه چیز است و به ما می گوید که باید اغلب بر شهود خود تکیه کنیم و آنرا تقویت کنیم.

گربه ی خاکستری نماد هدایت از قلمرو معنوی است.

هنگامی که در خواب یا شهود و مراقبه، ارواح را می بینیم، گاهی آن ها را خاکستری یا نقره ای می بینیم. این تصادفی نیست. گربه ی خاکستری مظهر قلمروی روحانی و معنوی می باشد و ما را در مسیر زندگی هدایت می کند. به همین دلیل، گربه ی خاکستری حیوانی معنوی است. گربه ی خاکستری خانگی اغلب صاحب خود را به سمت نیازهای معنوی که ممکن است نادیده گرفته شوند سوق می دهد و به رشد روحی کمک می کند. اگر توتم شما گربه خاکستری باشد، این می تواند علت روحانی بودن شما باشد.

گربه خاکستری گرایش خاصی نسبت به معنویت دارد و نماد نیاز به صلح و ثبات در زندگی ما است. او مشوق ما به آرامش در زمان عصبانیت است. زمانی که انرژی ما پایین می آید ما را به سمت سطح بالایی سوق داده و به ما نیاز به توقف و تفکر قبل از عمل کردن را خاطر نشان می کند. آن ها همچنین اهمیت سکوت و مراقبه را به ما یادآوری می کنند.

در نهایت، گربه خاکستری تبدیل به سمبلی از روح قدیمی شده است. بعضی از سنن بر این باورند که گربه خاکستری، نمادی از روح های کهن و قدیمی است و مفهوم تناسخ را در بر دارد. سنت هایی هستند که اعتقاد دارد گربه خاکستری می تواند یک روح بسیار قدیمی و سالخورده باشد و پیام مهمی در بر داشته باشد.


مقاله مرتبط: “نشانه های یک روح کهن _ آیا شما روحی پیر دارید؟


گربه سیاه

گربه های سیاه حیوانات اسرارآمیز و ویژه ای هستند. در برخی دوران ها به بدشانسی، بدیمنی و یا به همراه آوردن بدبختی مشهور بودند. اما در حقیقت از زمان های دور در بسیاری از فرهنگ ها نماد خوش شانسی و ثروت بوده اند.

نماد گرایی منفی گربه سیاه ریشه در دورانی خاص از درمان های سنتی و استفاده از گیاهان اقتدار دارد. جادوگرانی که  در آن دوران از معجون های گیاهی جادویی استفاده می کردند، اغلب گربه های سیاه را نزد خود نگه می داشتند و از آنها در مراسمات جادویی کمک می گرفتند. از این رو آرکی تایپ جادوگر با گربه سیاه بسیار معروف شده است. به دلیل مرموز و اسرارآمیز بودن فعالیت های این جادوگران، گربه های آنها نیز برای عوام نماد تاریکی شدند.

در حقیقت گربه های سیاه قدرت دریافت های اثیری دارند و در مراسمات جادویی نیز حضور دارند. آنها به منزله ی پلی میان این عالم و عوالم برتر هستند و می توانند کانالی برای ارتباطات اثیری باشند.


گربه نارنجی

گربه های نارنجی از آن جهت که در تغییر و شور و تهیج موفق هستند پرطرفدارند. آن ها غریزه ی رهبری ما را تقویت کرده و ما را به سمت گرفتن سکان و شروع سفری و یا آغازی نو رهنمون می سازند. پیش بردن مسائل بدون تغییر بهبود و پیشرفت حاصل نمی شود.

گربه های نارنجی به سمت کسانی جذب می شوند که ارتعاش قدرت دارند و سعی در اعمال تغییرات چشمگیری در دنیا هستند. به همین دلیل فعالان محیط زیست و آب و هوا اغلب با یک گربه ی نارنجی همراه می باشند. می توانیم اعتماد به نفس را از بچه گربه های نارنجی بیاموزیم. جسورانه به جاهایی می روند که ما بدون احتیاط به آن مکان ها قدم نمی نهیم. آن ها مشوق ما هستند تا از منطقه ی امن خود بیرون آمده و کارهایی که افتخار به همراه دارد را انجام دهیم.


گربه ی قهوه ای

گربه ی قهوه ای نماد متفاوتی با گربه نارنجی دارد. او نشانگر نگرشی روحی است که ترجیح می دهد کارها را آهسته و پیوسته انجام دهد. برخی از افراد زندگی آرام لذت می برند و هیچ عجله یا تصمیمی برای تغییر دنیا ندارند. اغلب این افراد برای داشتن حیوان خانگی جذب گربه قهوه ای می شوند. چراکه او نیز روحیه ای مشابه دارد. گاهی هنگامی که در تفکری عمیق به سر می بریم و از اطراف غافل شده ایم، گربه ی قهوه ای ما را به واقعیت باز می گرداند. او به ما کمک می کند تا قبل از دنبال کردن هدف، اول هدف را دوست داشته باشیم.


منبع: spiritualunite.com


حیوانات اقتدار چیستند؟
توتم چیست و چگونه می توانم توتم خود را پیدا کنم؟
باور شمن ها درباره حیوانات اقتدار چیست؟
نماد حیواناتی که در خواب ها و تجارب معنوی با آنها روبرو میشویم واقعا چیست؟
از راستمرد بخوانید:

حیوانات اقتدار و حکمت شمنیزم + کتابچه معنا و نمادپردازی حیوانات و توتِم ها

نوشته‌های مشابه

14 دیدگاه

  1. من همیشه گربه ی سیاه میبینم.تو کوچه خیابون هرجا که گربه میبینم اغلب سیاه ها رو میبینم.و برخلاف اکثریت که عقاید منفی درموردشون دارن من این طوری نیستم.من هربار گربه سیاه میبینم یه حس غریبی بهم دست میده.وقتی میبینمشون در حد چند کلمه ای باهاشون حرف میزنم.گربه ها رو دوست دارم مخصوصا سیاه ها رو چون یه حس رازگونه بهم دست میده

    1. درودبرشمادوست عزیز
      خواستم منم دیدگاه خودم رادرمورد گربه سیاه بنویسم ، هم من وهم،دخترم هروقت ازمنزل خارج میشویم ودربیرون ازمنزل گربه سیاه رامشاهده میکنیم آنروزبهترین روززندگی مامیشود وتاپایان روزشانس ها وخوشی های متعددی برایمان روی میدهد آنقدراین مسئله برایمان تکرارشده که هردوی مابمحض خروج ازخونه آرزومیکنیم این مسئله بدفعات بازهم تکراربشه ، ماناوسرفرازباشید

دیدگاهتان را بنویسید