|

راز عرفانی که در فرش ایرانی نهفته است!

در ایّام قدیم هر کس باغی داشت به دور آن هفت حصار می کشید و در بین دیوارهای بیرونی و درونی جویی روان می کرد. تا به امروز هم این طرح در فرش های ایرانی منجمد شده است. به فرش زیر پایتان نگاه کنید. آیا می توانید هفت حصار و جوی آن وسط را بیابید؟

در سفر درونی نیز این هفت حصار و تمثیل فردوس ارزشمندند. منظور از فردوس یا باغ بهشت هدف نهایی شخص در زندگی است که همچون گنجی در قلب او پنهان است و هفت حصار هفت فضیلت اند که همچون حصاری از این گنج درونی نگهبانی می کنند. آب نیز نماد پاکی یا نیروی روحی است که باغ را آبیاری کرده است و در عین حال رشد مستمر روحی را تضمین می کند.

این مهم است که بدانید اهداف درونی (یا حتی بیرونی) نیازمند مراقبت و توجه اند و نباید در جلوی چشم های نامحرم جلوه گری کنند، مبادا که آنها گل های باغ شما را بچینند یا شاخه درخت ها را بشکنند.
البته اگرهدفی به ثمر رسید می توانید حصارها را بردارید. آن وقت باغ از خودش مراقبت می کند اما قبل از آن باید مراقب بود که چه می گویید و نزد چه کسی می گویید!

نوشته‌های مشابه

22 دیدگاه

  1. با سپاس از نگارنده عزیز. متصورم که در جهان الگوهای مکرری از بعضی اعداد یا اشکال موجودند که توجه روحی و روانی انسان, را جذب کرده و با تربیت و اگاهی انها می توان به دل اسرار, که در واقع گنج زندگی است راه یافت. سفری عجیب و خارق العاده از مغز(ذهن) به دل. در این مسیر با مدل های تکرارشونده ای روبرو می شویم که راهنما هستند وبعضی ها نشانه اند مانند عدد هفت(۷). از هفت بهشت تا هفت شهر عشق “عطار” و……

دیدگاهتان را بنویسید