اولیه

اسم مستعار

star پنتاگرام

ثانوی

محل زندگی

تهران

سن

۳۵

حیطه علائق یا تخصص ها

عرفان و معرفت, علوم خفیه, ترجمه یا نویسندگی

تلگرام

davodhazrati

رنک و مدال
Rank: تشرف یافته

برای استفاده از تمامی امکانات سایت توصیه می کنیم وارد شوید یا ثبت نام کنید:

در صورتی که در حال حاضر مایل به ثبت نام نیستید، میتوانید این پیام را ببندید و به مطالعه سایت ادامه دهید.

برای استفاده از تمامی امکانات سایت توصیه می کنیم وارد شوید یا ثبت نام کنید:

در صورتی که در حال حاضر مایل به ثبت نام نیستید، میتوانید این پیام را ببندید و به مطالعه سایت ادامه دهید.