|

خروج از بدن یا برون فکنی با کمک تکنیک باستانی زلزله ذهن

از آیاهواسکا و سفرهای شمنی، محرومیت های حسی (کاهش یا حذف عمدی بعضی حسها مثل حس شنوایی و..)، گرفته تا چای ها و اکسیرها و گیاهان طبیعی، امروزه بنظر میرسد که خیلی ها بنحوی بدنبال دستیابی به راهی برای تجربه خروج از بدن و اتصال به ناشناخته ها میباشند. چرا این تجربه انقدر طرفدار دارد؟

astral-projection-erik-jansson

خروج از بدن  یا  برون فکنی، چیزی است که لازم است هر کسی برای یکبار هم شده، آنرا تجربه کند.

این تجربه، رضایت بخش ترین تجربه برای روح است. چون به شما اجازه میدهد تا به تمام چیزها در جهان متصل شوید. از ملاقات با راهنماها، فرشته ها و موجودات پنج بعدی گرفته، تا تجربه یکی بودن با خود خلقت و کائنات. تجربه خروج از بدن، شما را به جایگاه طبیعی تان قبل از داشتن شکل جسمانی برمیگرداند.

تجربه واقعی خروج از بدن، شما را به انرژی کائنات متصل میکند و به افکارتان اجازه میدهد تا هر چیزی که تجربه میکنید را خلق کند.

بعبارت دیگر، چشم سوم همانند یک پروژکتورفیلم است و در حالیکه میتوانید صحنه فیلم وجودتان را مرور کنید؛ آنرا خلق میکند. انگار که بتوانید فیلمی از خود را مشاهده کنید و خود را هنگام خلق خود ببینید.

هر چیزی در این عالم عرفانی، وابسته به فکر است. اگر به چیزی فکر کنید، درست در جلوی شما ظاهر میشود. شما در کنترل مطلق تمام این تجربه هستید.

اگر که ترس یا اضطرابی به میان بیاید، خروج از بدن فوراً متوقف میشود و میبینید که هوشیاری تان  خیلی سریع برخواهد گشت.


مقاله مرتبط: “خطرات برون فکنی و غلبه بر ترس از پرواز روح


اگر که بتوانید متمرکز و پذیرا باشید، مدت زمان تجربه خروج از بدن میتواند از چیزی که بنظرتان نهایت چند دقیقه بیش نیست، به چند ساعت اکتشاف هم طول بکشد.

بهترین چیز در مورد تجربه خروج از بدن این است که وقتی به عالم روحانی سفر میکنید، هیچ ادراکی از زمان وجود نخواهد داشت.

زمان کلاً وجود ندارد. بنابراین شما آزادید تا به هر نقطه از زندگیتان، در هر زمان و مکانی که ذهنتان میتواند خلق کند، سفر کنید.

مهم است تا بیاد داشته باشید که قلب همیشه راهنمای شماست و شما را به جایی که میخواهید بروید هدایت میکند.

اکثر اوقات وقتی که میخواهید خروج از بدن را تجربه کنید؛ در کنترل جایی که میروید نخواهید بود. ذهن آگاه، شمشیرش را پایین آورده و تسلیم قلبتان میشود.  قلب، شما را به آنچه که دنبالش هستید هدایت کرده و سپس ذهن نیز تجربه را خلق میکند.

هیجان زده اید؟ باید هم باشید. پس شروع میکنیم!

سرچشمه این تکنیک به مصر باستان بر میگردد. درسی که تنها به افراد منتخب، داده میشده و امروز این تکنیک به شما هم داده میشود.

من این تکنیک را تکنیک زلزله ذهن مینامم. چون مربوط به توانایی به لرزه در آوردن انرژی متافیزیک بدن یا انرژی که بدن از بدن فیزیکی از دست میدهد؛ می باشد.

این تکنیک در واقع از لوح زمرد توت (خدای عقل و دانش مصر) الهام گرفته شده است:

در عمق سکوت،

ابتدا باید که منتظر بمانی تا زمانی که در نهایت از امیال رها شوی؛

از اشتیاق به صحبت در سکوت رها شوی؛

بر اسارت کلمه ها غلبه کنی؛

از خوردن دست بکش تا زمانیکه بر میل به غذا و اسارت روح فائق آیی؛

بعد در تاریکی دراز بکش؛

چشمانت را بر پرتوهای نور ببند؛

نیروی روحت را بر خودآگاهت متمرکز ساز؛

آنرا از قید و بند تاریکی و جهل آزاد و رها کن؛

در ذهنت تصویری که دوست داری ببینی را تجسم کن؛

جایی که دوست داری ببینی را تصور کن؛

با نیرویت ارتعاش ایجاد کن؛

روحت را از جهل و تاریکی آزاد ساز؛

باید که شدیداً با تمام قدرت به لرزه درآیی؛

تا آنجایی که در نهایت روحت آزاد گردد.

گام یک

در تاریکی کامل بر پشت دراز بکشید.

با احساس کردن انرژی های اطرافتان شروع کنید.

هاله تان، این میدان انرژی که همیشه همراهتان است را تجسم کنید. این بدن متافیزیکی شماست.

اگر که حس کردن انرژیتان برای شما سخت است؛ دستانتان را در کنار هم بیاورید بطوریکه سر انگشتان هر دست حدود دو و نیم سانت باهم فاصله داشته باشند. بعد خیلی نرم، انگشتان دو دست را از هم دور و دوباره نزدیک کنید.

در ابتدا باید گرمایی را حس کنید و هنگامیکه دستانتان حس آهنربایی پیدا کرد، آنجاست که انرژی را پیدا کردید.

گام دو

تمام انرژی های اطراف بدنتان را تصور کنید. بر شقیقه های دو طرف چشمانتان تمرکز کنید. آرام این انرژی را از این طرف به آن طرف سرتان حرکت دهید.

گام ۳

به لرزه در آوردن بدنتان را شروع کنید.

بدنتان را به لرزه درآورید. بیشتر و بیشتر، سخت تر و شدیدتر. تا جایی که در نهایت هوشیاری تان از شما جدا شود .

اگر انرژی ضعیف بود و یا اگر خیلی کم توانستید که حسش کنید؛ به گام دو برگشته و تمرین را ادامه دهید تا جایی که به سطحی برسید تا بتوانید لرزه های قوی انجام دهید.

در صورتی که در این حیطه تازه وارد باشید، شاید لازم باشد تا این تکنیک را برای چند ماه نیز تمرین کنید.

سفر خوشی داشته باشید!


منبع: Sprit Science

 

نوشته‌های مشابه

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید