5 راه برای تقویت توانایی شفابخشی و درمانگری

6-easy-steps-to-send-distant-energy-healing-to-anyone


ابتدا توصیه میکنیم دو مقاله زیر را مطالعه نمایید. این دو مقاله پیش نیازی برای بهره مندی از مقاله حاضر می باشند:

  1. توانایی شفابخشی خود را ارزیابی کنید
  2. ۲۹ نشانه ای که می گوید شما یک درمانگر روحی هستید

همانطور که در مقالات مذکور می خوانید، درمانگری یا شفابخشی یکی از قدرت های روحی است. این قدرت نیز مانند بسیاری از سایر قدرت های درونی، می تواند به صورت یک استعداد ذاتی در فرد وجود داشته باشد و یا با تمرین و مداومت در انسان پرورش یابد. بنابراین مقاله فعلی، به دو دسته از افراد کمک خواهد کرد. اول درمانگرانی که از این موهبت خود آگاهند و بدنبال راه هایی برای تقویت توانایی خود و پیمودن مسیر خود می گردند. و دوم تمامی افرادی که در قلبشان احساس می کنند می توانند یک شفابخش باشند و در جستجوی تمارینی برای تقویت چنین نیرویی در خود می گردند.


یک فرد با توانایی شفابخشی در ابتدا یک همدرد است. اینک لازم است درمورد ویژگی همدردی با شما صحبت کنم.  در این مقاله می توانید بیشتر با این ویژگی آشنا شوید: آیا شما میتوانید درد ها و احساسات دیگر انسان ها را احساس کنید؟

“ما (شفاگران) برای همدردی و غمخواری انسان ها زاده نشده ایم. ما برای جذب انرژی های منفی و بیماری ها اینجا نیستیم. ما به اینجا آمده ایم تا به دیگران کمک کنیم و پشتیبان و راهنمای آنها باشیم.”

نوشته ی بالا برگرفته از کتاب “راهنمای جامع برای شفای عاطفی، روحی و معنوی” از آلتیا لونا است.

نه تنها افراد با ویژگی شفابخشی ، بلکه همه ی انسان ها بطور آگاهانه و یا ناخودآگاه به جذب و انتشار انرژی می پردازند. جلال الدین محمد بلخی (مولانا) قرن ها پیش به چنین چیزی اشاره کرده بود. او می گوید:

“علت مشقت و سختی آدمی در زندگی اینست که او بار دشواری های این دنیا را بر دوش خود حمل می کند. در حالیکه غایت زیستن در این عالم، صعود و گذر از این دنیا و بار سنگین آنست.

همه ی ما درونمان دارای تمایلات همدلی و همدردی هستیم. بعضی از آن اطلاع داریم و بعضی دیگر هم بی اطلاعیم. این ویژگی؛ یعنی همدردی با دیگران، اضطراب، رنج، سردرگمی و مجموعه ای از احساسات در هم آمیخته ای را که هنگام صحبت با یک فرد دیگر و یا حضور در جمع ها، با آن ها روبرو می شویم را توجیه می کند.

بعضی از ما خودمان را در برابر انرژی که از دیگران می رسد، محافظت می کنیم. اما بسیاری دیگر از جمله کسانی که توانایی شفابخشی دارند، به خودشان اجازه می دهند که تحت تاثیر هر نیرویی در این جهان قرار گیرند. چنین افرادی زندگی ساده ای ندارند. می توانید مقالات مختلفی را در این سایت مطالعه کنید که برای چنین افرادی نوشت شده است. افراد حساس به انرژی، افراد جاذب انرژی، همدرد ها، هم احساس ها، غمخواران، و هر اسم دیگری که روی آنها گذاشته شود، گویای یک چیز است. اینها افرادی هستند که به سرعت تاثیر می پذیرند. آنچه که در دنیای بیرون است، اعم از نیروهای ماورایی یا غم و غصه ای که در قلب یکی از نزدیکانشان وجود دارد، دنیای آنها را برهم می ریزد. لازم است بدانید که:

هم درد بودن با هر دو جنبه ی مثبت و منفی اش، روی می دهد.”

مزیت همدرد یا هم احساس بودن این است که، چنین فردی می تواند شکل واقعی احساس یا انرژی را در دیگران تشخیص دهد. این فرد می تواند بدون دخالت برداشت شخصی، به قضاوت دیگران بپردازد. این افراد نه تنها می توانند دیگران را درک کنند، بلکه از قابلیت درمان خود و دنیای اطرافشان هم برخوردار هستند. در واقع اکثر افراد حساس به انرژی، توانایی شفابخشی دارند.


مقاله مرتبط: “۱۳ نشانه ی مدیوم های روحی _شاید شما هم یک مدیوم باشید!


جنبه ی تاریک هم احساس بودن، سقوط به چاه آشفتگی است. با حجم عظیمی از انرژی که در اطراف این افراد وجود دارد، آنها در خطر سردرگمی هستند. بسیاری از این افراد در نهایت، خودشان را قربانی انرژی های منفی می کنند.

اما باید بدانید که راه هایی برای مقابله با سمت تاریک این ویژگی وجود دارد. به عنوان یک فرد با قدرت شفابخشی ، شما باید به گونه ای از پتانسیل درمانی تان استفاده کنید که در هنگام پروسه ی التیام دادن جهان، به خودتان آسیبی نرسانید. با تمرین دستورهای زیر شما قادر خواهید بود توانایی شفابخشی را در خود پرورش دهید و در گودال هایی که در مسیرتان قرار دارد نیز سقوط نکنید:


1_اعتماد به نفس داشته باشید.

اولین قدرتی که افراد درمانگر بدان نیاز دارند، توانایی ایجاد تغییر است. بقول باربارا مارسینیاک، لحظه ای که شما خودتان را به دنیا نشان می دهید و حقیقت وجودتان را بروز می دهید، بجای جذب انرژی، آنرا نشر می دهید. آنگاه این شما هستید که دنیا را تغییر می دهد نه دنیا شما را! بنابراین قادر خواهید بود تا در هر چیزی تغییر ایجاد کنید. شفابخشی چیزی جز تغییر وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب نیست. به خودتان و استعدادهایتان باور داشته باشید. شما هنرمند هستید و قادرید هر چیزی را تغییر دهید. اگر قدرت خود را بپذیرید، می توانید از آن استفاده کنید.


بسته جامع تقویت اعتماد بنفس را هم اکنون از راستمرد دریافت کنید:


2_ تزلزل را رها کنید. 

شفابخشی با قدرت و اراده گره خورده است. یک درمانگر نمی تواند خودش از بیماری ضعف رنج ببرد. سستی یکی از موانعی است که بر سر راه شما برای تبدیل شدن به یک شفادهنده وجود دارد. نیازی نیست هرکسی را خوشحال کنید. رضایت همگان وظیفه شما نیست. اگر کسی از شما خوشش نمی آید، خب مهم نیست! حتی اگر پس از کشف توانایی هایتان بسیاری از دوستان خود را از دست دادید، نگران نباشید. این بسیار محتمل است که در هر مرحله از رشد افراد زیادی از شما فاصله بگیرند. آنها دیگر برای معاشرت با شما مناسب نیستند.

شما ممکن است تنها باشید اما به اندازه ی کافی برای مقابله با هرچیزی قوی هستید. اگر به حضور دائمی دیگران وابسته باشید، اعتماد به نفس خودتان را از دست می دهید و سست و ضعیف می شوید. اگر دچار ضعف شدید، کافیست به راه خود ایمان داشته باشید. شفابخشی یک قدرت است و یک انسان ضعیف چگونه می تواند قدرت شفابخشی داشته باشد؟


3_ خوش بین باشید.

یک درمانگر برای ایجاد سلامتی، برای ایجاد خوبی، باید قادر باشد خوبی ها را ببیند و درک کند. انسان های سست تمایل دارند به سمت احساسات منفی دیگران کشیده شوند. آن ها این احساسات را برای حس دردی که وجود دارد، به خود جذب می کنند. اما شما باید یک شفابخش باشید. هر احساسی در دنیا دو جنبه ی تاریک و روشن دارد. به جای جذب درد، آن را درک کنید و بُعد دیگر درد را ببینید. برای تقویت شفابخشی باید بتوانید جنبه های مثبت هرچیزی را پیدا کنید. این یعنی بتوانید حالت منفی دیگران را به حالتی مثبت تبدیل کنید. این کار نه تنها باعث می شود خودتان احساس خوبی داشته باشید بلکه به شفابخشی و درمانگری ختم می شود.


4_ به دیگران کمک کنید تا ویژگی های مثبت شان را پیدا کنند.

آیا می دانید چگونه باید خودتان را دوست بدارید؟ باید این را به دیگران نیز بیاموزید. این در واقع گویای اینست که اول خودتان را دوست داشته باشید و ویژگی های مثبت خود را کشف کنید. آنگاه قادر خواهید بود این کار را برای دیگران هم سهل کنید. اینگونه است که می توانید دیگران را درمان کنید.

ویژگی های مثبت شان را به آن ها نشان دهید. به استعدادهایشان اشاره کنید. به آن ها یاد دهید که احساس خوبی در مورد خودشان داشته باشند. بدین طریق آن ها یاد می گیرند تا شفا را به خود جذب کنند. و از شر بیماری و غم رهایی یابند.


5_ آرام بمانید. جا نخورید، مهم نیست که شرایطی که در آن قرار دارید چقدر پراسترس باشد.

شفابخشی به معنای ایستادگی در برابر بیماری ها و رنج هاست. اگر می خواهید کسی را درمان کنید باید بدانید که قرار است با روح بیماری او مواجه شوید. حتی اگر کسی شما را به قلمرو بیماری وارد می کند، به یاد داشته باشید که شما می توانید همه چیز را بهبود بخشید. همه چیز درست خواهد شد. در صورت مواجه با چهره ناهنجار بیماری ها، واکنشی نشان ندهید و یا سراسیمه نشوید. حضور ترس در شما دردسر بیشتری را به وجود می آورد. به قدرت خود ایمان داشته باشید و در برابر غول بیماری و رنج و قامت راست نگه دارید.


تبدیل شدن به یک شفا دهنده سخت نیست. همه ی آن چه که نیاز دارید تمرکز بر روی خودتان و مثبت بودن این دنیاست. تو هم یک همدرد هستی و قادری درد این دنیا را درک کنی و آنرا التیام بخشی.

منبع: http://www.spiritualunite.com/articles/5-ways-to-become-a-healer-and-not-just-a-pain-absorbing-empath/


آیا می دانستید شفابخشی یک موهبت الهی ست که از اجداد باستان ما به ما رسیده است؟
نیروی شفابخشی به شاخه های متعددی مانند ریکی، پرانیک هیلینگ، کریستال هیلینگ و… تقسیم می شود.
آیا با ریشه و مفهوم این درمان ها آشنا هستید؟
براستی این دانش چه مسیری را طی کرده و چگونه به ما نقل شده است؟
هم اکنون از راستمرد بخوانید:

https://rastmard.com/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C/

نوشته‌های مشابه

15 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید