|

آیا در حال حمل کارمای خانواده خود هستید؟ سه راه برای رهایی از آن

جوانان احساسات و اندیشه های افراد سالخورده را درک نمی کنند. بنابراین افراد سالخورده مقصر خواهند بود اگر از یاد ببرند که جوانی چیست.
اگر برخی نیروهای ناخوشایند ولی ذاتی، شما را از رسیدن به موفقیت در برهه ای از زندگیتان مانع بوده اند، پس احتمال دارد با کارمای خانواده تان در ارتباط باشند. هنگامی که فراوانی به سوی شما نمی آید می تواند نشانه ای باشد از بخشی از وجود و دنیای درونی شما که نیاز به پرورش دارد. در حالی که می دانیم فراوانی مالی همه چیز نیست، فراوانی در شکوه کامل خود، چیزیست که همگی دوست داریم با تمام عشق، به سمت زندگانی بکشانیم.


 

فراوانی در زندگی شما حاکی از آن است که انسدادی در انرژی شما وجود ندارد. آن هنگام که دنیای درونی شما به معنای واقعی کلمه پر از عشق و دوست داشتن خودتان و بخشش دیگران باشد، پس بازتاب آن در بیرون جلوه خواهد کرد. این را بهانه ای برای شروع به سرزنش خود تلقی نکنید که چرا به دلایلی در گذشته شکست را تجربه کرده اید. بلکه به عنوان ابزار بنگرید. دانشی در نظر بگیرید که اگر بخواهید می توانید به واسطه ی تمرینات روزانه ی درونی و سیستم های راهنمایی کننده به آن برسید و احتمالا از کارمای خانواده خود برهید.

اگر دریافتید که شفای گذشته دشوار است و شما برای فراموش کردنش هر کاری انجام داده اید که فکر میکردید می توانید، پس زمان آن رسیده از نو گذشته را بنویسید. بپزیرید و درک کنید که تنها یک انتخاب برای نقش بازیگری دارید و چگونه خود را تا این لحظه در داستان زندگی تان ارزیابی کرده اید.


راه اول

افکار خود را به دقت بررسی کرده و از رویکردی عملی برای از نو نوشتن آن ها، یک به یک، استفاده نمایید‌. به کائنات پیام بفرستید که شما آماده اید تا هر گونه قید و بند کارمایی به خصوص کارمای خانواده را رها ساخته و از چرخه ی کارمیک بیرون روید. مخالف تجربه تان چیست؟ آن را تصور کنید، انرژی آن را که هر لحظه همراه شماست تجربه کنید، و در نهایت به مانند دیگر چیزهای آشکار، شروع به تغییر خواهد کرد.


شاید این مراقبه را بپسندید: مراقبه ی تصفیه ی کارمای اجداد و گذشتگان


راه دوم

قدردان خودتان باشید برای آن چه که آشکار ساخته اید. سپاسگذاری خود را در روز به حد کمال رسانده و یا کاری درونی انجام دهید. آیا تجسم و حس وجود زیادی را تمرین می کنید؟ آیا قصد و نیت خود را با دعا به اتمام می رسانید؟ این بخشی مهم از تمرین معنویست؛ این که ما آن سبک مکتب کهنه را از طریق برکات و دعاهای خیرخاتمه داده و به همه ی آنانی که حس می کنیم نیازمند آن هستند عشق جاری سازیم.


راه سوم

هنگامی که پرانارو در چاکراها و کانال ها جاری می کنیم، به انسدادها و نواحی که ناراحتی دارند توجه کنیم. به سمت ناراحتی بروید و کشفش کنید و آن را بیازمایید. تمرین معنوی باید مفید باشد و اگر بنشینید و گلوی تان نفس را لمس کند شاید اولین سرنخی برای عدم تعادل باشد. هر چه بیشتر این تمرین را انجام دهید، بازخورد و برون ریزی احساسات بیشتری را تجربه خواهید کرد. حتی اگر کل زمان یک جلسه را برای کشف یک چاکرا صرف کنید، پس پیشرفت کرده اید.
شروع به پیوند مشکلات کنید.
در نهایت با وجود این که این گره ها احتمالا بسیار قدیمی و درهم هستند، ولی این کار امکان پذیر است.


منبع:

Are You Carrying Your Family Karma? Three Ways to Absolve It

نوشته‌های مشابه

18 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید