|

چگونگی برقراری اتصال به زمین و بازگشت به طبیعت + مراقبه طبیعت

“آرامش و حضور در لحظه با اتصال به زمین”

connecting-to-the-nature

در دنیای مدرن امروز، شهرها و اجتماعات بشری مدام در حال رشد هستند و طبیعت به مرور دست نیافتنی تر می گردد. این امر باعث شده  بسیاری از ما اتصال به زمین و ارتباطمان با طبیعت را از دست دهیم. قطع ارتباط با زمین به منزله فراموشی خودمان و فاصله گرفتن از سکوت و آرامشی است که درون همه ما نهفته است. طبیعت و سرشت هر موجودی در این دنیا، دارای روح و آگاهی ست. بازگشت به این آگاهی رمز سعادت در دنیای امروز است.

در این مقاله ابتدا به یک سفر می رویم. سفری معنوی و مقدس که راهنمای آن، خود برترمان خواهد بود. کافیست به ندای او و درون بینی ها توجه کنید. او دست شما را می گیرد و راه اتصال به زمین را نشانتان می دهد. سپس مراقبه ای بر طبیعت برای اتصال به زمین ارائه خواهیم کرد.

inner-vision

یک سفر مقدس معنوی

به طبیعت برمیگردیم!

همچنانکه سفرم را آغاز می کنم، خود را در حال قدم زدن درمیان جنگل های بکر به همراه راهنمای درونی ام می یابم. ما متوجه درختان تنومند جنگل می شویم که استوار و بلند، در میان برگ های سبزشان پوشیده شده اند. ذرات طلایی رنگ آفتاب از میان شاخ و برگ درختان راهی به زمین یافته اند. نوای خوش آواز پرندگان، گوش را می نوازد و عطر مطبوع طبیعت، سفر ما را دلپذیر می سازد. سکوت و آرامشی عمیق در این خلوت طبیعت پنهان شده است. اینجا “روح طبیعت” بیدار است. همینطور روح تمام موجوداتی که در آن آرام گرفته اند… و همچنین روح من…

روحم به من می گوید:

بازگشت به طبیعت بازگشت به خودت است؛ زیرا تو از طبیعت جدا نیستی. شما روزی به هم پیوسته بودید و امروز دوباره این پیوند آشنا را به یاد می آوری. انسان ها در دنیایی که امروز برای خودشان ساخته اند، گم شده اند و هر روز به دنبال راه تازه ای در تقلا هستند بلکه دوباره به زمین متصل شوند و با طبیعت ارتباط بگیرند. آنها می خواهند به سکوت ذهن برسند. امروز جهان بیش از همیشه در یک پیوستگی عظیم قرار گرفته است. با پیشرفت علم و تکنولوژی و رشد دنیای اینترنت، شبکه بزرگی از پیوستگی و اتصال شکل گرفته است تا دانش و اطلاعات و ارتباطات گسترش یابند؛ اما بسیاری از انسان ها برخلاف انتظار، در این راه خودشان را گم کرده اند و طبیعت و سرشت خود را از یاد برده اند.”


درس هایی از طبیعت

یکی از بهترین راه های بازگشت به سکوت و آرامش و پیوند دوباره با روحتان، این است که به طبیعت و زمین اجازه دهید راهنمای شما باشند.

زمانی را در طبیعت بگذرانید و به خود برترتان، به این استاد بزرگ اجازه دهید که کاملا در لحظه، در کنار شما حضور یابد. “حضور کامل یعنی بدون عمل و انجام هیچ کاری، تنها به صرف بودن باشید.”

به این حضور، سکوت و آرامش عمیق طبیعت توجه کنید. آگاهی تان را معطوف حیات مخلوقات درون طبیعت نمایید. مادامی که باور کنید طبیعت برای شما درس هایی دارد و به او اجازه دهید آموزگار شما باشد، آگاهی تان در مسیر زندگی شخصی نیز، افزایش خواهد یافت.

meditation-in-nature

هر موجودی در طبیعت چیز بخصوصی برای آموزش به شما دارد:

  • اتصال آگاهی تان به آگاهی یک درخت، راهی فوق العاده برای تمرین تواضع و تمرکز بیشتر است. با مراقبه بر روی ویژگی های این استاد کهن، می توانید رشته های چنین اتصالی را برقرار سازید.

مقاله مرتبط: دریافت انرژی از درختان


  • آب علاوه بر سلامتی و انرژی حیاتی، درس های فوق العاده ای از پویایی، حرکت و البته آرامش به همراه دارد. تمرکز بر روی سرچشمه و منشأ هر جریان آبی در طبیعت، یادآور درون و سرچشمه آگاهی ماست.
  • پرندگان شما را به اوج آسمان می برند و وسعت دید و نگاه شما را افزایش می دهند. می توانید از آنها بیاموزید چگونه در زندگی دیدی فراگیر، محیط و همه جانبه داشته باشید.
  • حیوانات وحشی نیز یادآور می شوند که مراقبت از خودتان چقدر مهم است. جسارت و جرئت و همزیستی گروهی نیز آموزه های بارز حیوانات هستند.

مقاله مرتبط: نمادها و نشانه های حیوانات


تماشای آگاهانه طبیعت و حیات درونش؛ و همچنین پذیرفتن آنها به عنوان آموزگارانی که درس های بسیاری برایتان دارند، در واقع نوعی مراقبه ست و آغازیست برای پیوند با طبیعت و تمامی این مخلوقات. این پیوند به منزله اتصال به زمین است که به تدریج آگاهی وسیع و قلبی گشوده به شما عطا خواهد کرد.

بهترین راه برای اتصال به زمین، مسیر طبیعت است اما اگر به طبیعت دسترسی ندارید، راه های دیگری نیز برای اتصال به زمین وجود دارند:

“در مکانی آرام، مراقبه ی طبیعت انجام دهید. برای این کار می توانید از قوه تخیل خود، یا فایل های صوتی استفاده کنید. همچنین یاری یک استاد در این امر می تواند بسیار مفید باشد. در سفری درونی، همچون یک شمن به روح گیاهان و حیوانات اطرافتان متصل شوید. یادتان نرود که آگاهی و اقتدار گیاهان و حیوانات، راه اتصال به زمین را روشن می کنند. بسیاری از حیوانات و گیاهان اطرافتان به سادگی به شما نشان خواهند داد که چگونه درهای قلبتان را بگشایید و در لحظه حضور یابید.” در هر دوی این سفرها، نهایتا از راهنمای درونم تشکر می کنم و سفر را پایان می دهم.

فایل صوتی مراقبه و ریلکسیشن – همراه با ارتعاشات نبض حیاتی زمین

مراقبه طبیعت:

مقاله را با مراقبه ای بر طبیعت به پایان می رسانیم؛ باشد که الهام و انگیزشی برای آغاز این سفر ها و اتصال به زمین فراهم آورد:

به صدای زمین گوش دهید.

“روی زمین بنشینید یا دراز بکشید. ابتدا جسمتان را حس کنید و به اندام های آن آگاه شوید. کاملا در بدنتان حاضر شوید و چند نفس عمیق و آگاهانه بکشید. مراقب بدنتان باشید و به خودتان توجه کنید. بتدریج شروع کنید به گوش دادن به تمام صداهای اطرافتان. در تمام جهات به آنچه می توانید بشنوید توجه کنید. تمرین کنید که فقط گوش دهید. برچسب نزنید و قضاوت هم نکنید. به خودتان نظری در مورد صداها ندهید. تا جایی ادامه دهید که تمام اصوات با نظم و هارمونی برایتان به شکل موسیقی در آیند. آگاه باشید که این موسیقی ساکت، همان صدای خلوت زمین است. بی صدایی بارها زیباتر از هر صدایی ست.

هر زمان که دوست داشتید می توانید به آرامی چشمانتان را باز کنید و به آنچه اطرافتان است بنگرید. به هیچ چیز برچسب نزنید. تنها تماشا و توجه کنید. سعی کنید ذرات سکوت را مانند زیر و بم های یک موسیقی در اطراف یک گل یا درخت متصور شوید. سکوت زبان طبیعت است. هر زمان که دوست داشتید از حالت خارج شوید.


مقاله مرتبط: مراقبه بر روی زیبایی ها


زمانی که صرف سکوت و پیوند با طبیعت و اتصال به زمین می کنید، تنش ها و استرس ها را رها می سازید و توازن در درونتان برقرار می کنید. خود برترتان را می یابید و می توانید از او برای زندگی بهتر راهنمایی بگیرید. فراموش نکنید بودن در طبیعت با ذهن و قلبی گشوده، می تواند راهی برای بازگشت به خانه باشد…بازگشت به خودتان.

اکنون آیا انگیزه ای برای اتصال به زمین و بازگشت به طبیعت در خود نمی بینید؟


ارائه مراقبه از  Marianne Soucy در منبع edgemagazine.net

https://rastmard.com/4270

نوشته‌های مشابه

23 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید