|

چطور کاستی های پدر و مادرمان در کودکی را جبران کنیم؟(کلیپ تصویری)

ولدین ایده آل

والدین ایده آل خودمان باشیم!

چطور میتوانیم کاستی های والدینمان را جبران کنیم و برای خود پدر و مادری کنیم؟

اکثر ما در دوران کودکی کمبودهایی داشته و بدرفتاری هایی دیدیم. نحوه تربیت والدین در رفتار بزرگسالی ما تاثیر بسیاری دارد. اما میتوان با راهکارهایی این گذشته را جبران کرد و بنحوی خودمان والدین ایده آل خودمان باشیم

نوشته‌های مشابه

15 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید