تکنیک های کاربردی و آسان برای بازگشایی چشم درون

تکنیک های کاربردی و آسان برای بازگشایی چشم درون

اگر شیوا چشم سوم خود را باز نمی کرد، آنچنان که امروز از اهمیت برخوردار است، مهم تلقی نمی شد. سادگورو در این مقاله، دو راه بازگشایی چشم سوم را توضیح داده و مشکلات تلاش برای پیروی از یک مسیر میانه روی را معرفی می کند.

مهم ترین جنبه ی شیوا این است که او چشم سوم خود را باز کرد. او بسیاری از کارهای دیگر را هم انجام داد، او رقصید، تفکر کرد و دو بار ازدواج کرد. همه این کارها خوب هستند، اما تا اکنون فقط به خاطر این که چشم سوم خودش را باز کرد از او یاد می شود.  پس از هزاران سال، ما هنوز به او تعظیم می کنیم؛ زیرا هیچ جایگزینی برای او وجود ندارد. دانستن به منزله ی آزادگی است و هیچ راهی برای شناخت و آگاهی وجود ندارد، مگر اینکه ادراک شما فراتر از محدودیت فعلی عمل کند.


ابتدا نگاه کنید به: “آشنایی با چاکرای چشم سوم یا ششم (آجنا) و کارکرد آن


مقاله مشابه: “تحریک و بازگشایی چشم درون تنها با استفاده از یک مراقبه ی ساده و کاربردی


شیوا از اهمیت برخوردار است زیرا او چیزی را درک کرد که بیشتر انسان ها از فهمش عاجز هستند. آنچه که برای بخش بزرگی از بشریت غیر قابل مشاهده است، بخش عادی دیدگاه اوست. این همان چیزی است که چشم سوم بیانگر آن است. مردم می گویند زمانی که شیوا چشم سوم خود را باز کرد، آتش از آن خارج شد. این آتش نشان می دهد که او در درون خودش، هر چیزی را که برایش اهمیت داشته را، سوزانده است. درون خود او تبدیل به کوره ای شد که می توانست هر چیزی را بسوزاند و سپس، از هر منفذ بدنش، به جای عرق و خون، خاکستر بیرون آمد. این نشان می دهد که او جهل و نادانی خودش را سوزانده است. هر چیزی که به عنوان یک باور درست شناخته می شود و هنگامی که این کار انجام شد، باز شدن چشم سوم برای او حتمی بود.


مقاله مرتبط: “۴ نشانه ی تحریک بیش از حد چشم درون


دو راه برای بازگشایی چشم سوم

دو راه برای باز شدن چشم سوم وجود دارد. یکی از دو راه این است که درون آدمی تبدیل به یک خلاء کامل گردد، به این شکل درهای ورودی به سمت داخل مکیده شده و به طور طبیعی باز می شوند. دروازه خم می شود و به سمت درون جذب می گردد، زیرا هیچ چیزی در داخل وجود ندارد. شیوا نه تنها اندیشه، احساسات، روابط و اموالش را سوزانده بلکه موجودیت خودش را هم درون این آتش افکند. پس، یک خلاء کامل وجود دارد و درب های ورودی به سمت داخل کشیده شده و باز می شوند.

یک راه دیگر برای باز کردن چشم سوم شما، شامل هر چیزی است که درون تان وجود دارد. شما هیچ گونه برون ریزی برای تفکر، احساسات یا هر چیز دیگری پیدا نمی کنید. شما حتی نمی توانید یک کلمه را هم ادا کنید. خواهید دید که اگر برای چهار روز ساکت باقی بمانید، در روز پنجم ناگهان احساس می کنید که احساسی مانند آوازخواندن به شما دست داده است. اگر آوازخواندن بلد نباشید، این احساس به شما دست می دهد که باید به گونه ای فریاد بکشید و خودتان را رها کنید. اما اگر اجازه ندهید چیزی خارج شود، فشار زیادی موجب خواهد شد تا درب از داخل باز شود. این راه دیگری است.


مقاله مرتبط: “۱۴ نشانه ی باز شدن چشم درونی


مسیر میانی

با این حال، اگر به مسیر میانه روی ​​اعتقاد دارید، به این معنی است که مایل نیستید به هر کجا قدم بگذارید. افرادی که به مسیر میانی ​​اعتقاد دارند، مصمم هستند که جایی در زندگی خود به دست نیاورند. راه میانی ​​تنها منطقه راحتی شماست، نه این و نه این. مهم نیست که کجا برید، چون که در نهایت کار خودتان را انجام می دهید، این مسیر میانی است. مسیر میانی یعنی این که هیچ جایگاهی به دست نیاورید و پس از مدتی به این فکر می افتید که هیچ جایی نروید.

بگذارید مثالی برایتان زده باشم؛ فرض کنید شما در خیابان راه می روید و یک تخته سنگ بزرگ را می بینید. تنها دو راه وجود دارد که از این سنگ عبور کنید. در یک سو، یک ببری در حال غریدن است و در سوی دیگر آتشی قرار دارد. اگر فکر می کنید که راه میانی ​​بهترین راه است و از روی تخته سنگ رد می شوید باید بدانید که تنها توانسته اید برای مدت کوتاهی به خودتان مشقت بدهید زیرا در نهایت هیج جایی برای رفتن وجود ندارد.


مقاله مرتبط: “چشم بصیرت چیست؟ چگونه باز میشود؟ چه مراحلی را باید طی کرد؟


بنابراین، یا تهی می شود و قدرت مطلق خلاء آن را باز می کند، یا با ایجاد فشار، چشم سوم گشوده خواهد شد. راه اول گزینه ای بهتر است، زیرا اگر با ایجاد فشار آن را باز کنید، ممکن است امروز باز شود و فردا بسته شود. یا، قبل از ایجاد فشار کافی، ممکن است چیز دیگری بر شما غلبه کند و پا به فرار بگذارید. زجر زیادی وجود دارد که حتی یکی از افکار خودتان را هم ابراز نکنید یا نتوانید حتی یکی از عواطف تان را هم متجلی کنید، شما اجازه ندارید حتی یک کلمه ی ساده را بر زبان بیاورید و نمی توانید عقاید و ایده های خودتان را ابراز کنید. این می تواند شما را منفجر کند! اما اگر همه چیز دست نخورده باقی بماند، چشم سوم باز خواهد شد.

منبع: https://isha.sadhguru.org/us/en/wisdom/article/two-ways-to-open-third-eye

نوشته‌های مشابه

6 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید