tabligh-shoma
amuzeshgah

راز کائنات با اعداد فیبوناچی

آیا می دانید توالی اعداد فیبوناچی چه هستند و چه نقشی در طبیعت و کائنات بعهده دارند؟

این یکی از اسرار خلقت و جهان آفرینش می باشد که حیرت را در انسان برمی انگیزد.

raz-horizental

برای اطلاع بیشتر از علم اعداد مقاله زیر را بخوانید:

اعداد تکرار شونده (مانند ۱۱:۱۱) می خواهند به ما چه بگویند؟!

Related Post

تصویر پروفایل Roni.Shiny

تاریخچه Roni.Shiny

روناک سالها علوم معنوی مختلف را مطالعه و تجربه کرده و در زمینه گسترش آگاهی و مهارت های زندگی سالم به فعالیت و آموزش پرداخته است. او معتقد است که سعادت حقیقی انسان مدرن در بازگشت به طبیعت و ارزش های اصیل انسانی و نیز درون نگری و خودشناسی است. روناک همچنین دارای مدرک انرژی درمانی است و با یوگا و سنت های طبیعتگرا آشناست.

پاسخ دهید