podcast
telegram

فایل های صوتی خود هیپنوتیزم سابلیمینال (تلقینات پنهان)

فایل های صوتی سابلیمینال از فایل های خودهیپنوتیزم هستند که از تلقینات پنهان و زیر آستانه شنوایی ذهن خوداگاه تشکیل شده اند. به این علت که مقاومت ها و ناباوری های ذهن خودآگاه را دور زده و مستقیما به ناخودآگاه برسند. از آنجایی که حواس ناخودآگاه، چند برابر قویتر از حواس معمول ما هستند، ناخودآگاه بخوبی این تلقینات را دریافت کرده و تاثیرات لازم را می پذیرد. بعلاوه برای کمک به ورود به خلسه هیپنوتیزمی از نواهای ایزوکرونیک در پس زمینه موزیکی آرام بخش استفاده شده که شما را به حالت آرامش و خلسه برای تاثیر پذیری بیشتر وارد میکنند. 

برای اطلاعات بیشتر به مقاله معرفی فایل های خود هیپنوتیزم تجسم فعال و سابلیمینال و موارد احتیاط آنها مراجعه کنید.

دسته ثروت و مشکلات مالی

❤ دسته عشق و مشکلات عاطفی

☀ دسته تقویت مهارتهای زندگی و شخصیتی

فایل های رایگان سابلیمینال

دسته سلامت ذهن و روان

دسته تقویت توانایی های روحی و درونی

دسته رهایی از ناخواستنی ها (عادات و نیروهای منفی)

دسته سلامت و خانواده

دسته زیبایی و بهبودی بدن

دسته موفقیت تحصیلی

دسته فایل های متفرقه