هفت علامتی که نشان می دهد شما در حال عبور از شب تاریک روح هستید

هفت علامتی که نشان می دهد شما در حال عبور از شب تاریک روح هستید

“به ندرت، خواستی بدون مبارزه وجود دارد”. آلبر کامو   گاهی زمانی که در آستانه ی یگانگی با طول موج نامحدود ارتعاش ازلی قرار می گیریم، ارتعاش قدیمی ما ممکن است از بحران رکود و ایستایی عبور کند. آنقدر پیچ و تاب می خورد تا ساز و نوای خود را، به سمت و سوی سمفونی…

ایگو را بیشتر بشناسیم: آیا ایگو با چیزی که  “خود” نام می نهیم متفاوت است؟

ایگو را بیشتر بشناسیم: آیا ایگو با چیزی که “خود” نام می نهیم متفاوت است؟

  ایگو از نظر ریشه شناسی کلمه، به سادگی نشان گر “من” در لاتین است. این کلمه توسط نطق کنندگان لاتین، به همان شیوه که ما برای ضمیر اول شخص مفرد فاعل بکار می بریم استفاده می شود.  امروزه، کلمه ی ایگو را به منظور ایجاد تمایز مشخصی مورد استفاده قرار می دهیم. به عنوان…

پایان

پایان