۷ دلیل که چرا مطالعه کردن شگفت انگیز است!

۷ دلیل که چرا مطالعه کردن شگفت انگیز است!

“درست مطمئن نیستم، یک ذهن بسته بدتر است یا یک کتاب بسته.” ~ آنتونی لیسیون خواندن و مطالعه کردن درمان نهایی است، یک پاکسازی به تمام معنا، یا حتی میتوانیم بگوییم یک فوق پاکسازی. کتاب حتی زمانیکه در حال ویرایش و اصلاح شدن است نیز میتواند به ما دانش ببخشد. ما را به درون دنیا هایی…

ماز (هزارتو): راز سفر ما در این زندگی+کلیپ تصویری از مراقبه ماز
|

ماز (هزارتو): راز سفر ما در این زندگی+کلیپ تصویری از مراقبه ماز

زندگی شما سفری مقدس است که حول تغییر، رشد، اکتشاف، حرکت، تحول و گسترش مداوم بینش تان از آینده می گردد. وسیع کردن روحتان، آموختن اینکه عمیقا و بوضوح ببینید و به شهودتان گوش فرا دهید و در هر قدم مسیر گام های شجاعانه ای بردارید. شما بروی مسیر درست قرار دارید، همینجا و همین…

پایان

پایان