اصالت – ۱۲ نشان از اینکه اصالت خود را از دست داده اید و به پوچی میروید

اصالت – ۱۲ نشان از اینکه اصالت خود را از دست داده اید و به پوچی میروید

اصالت این روزها بیشتر تبدیل به یک شعار شده. اصالت داشته باش، به اصالت خودت افتخار کن، اصالت خودت رو پیدا کن و… . اینجور جمله ها در اینترنت و همه جا پخش شده. ولی اصاالت داشتن واقعاً یعنی چی؟ و مهم تر از اون اینکه چطور میشه دونست که واقعاً اصالتمون رو از دست…

پایان

پایان