چگونه می توان به سادگی در جهانی پیچیده زندگی کرد؟

چگونه می توان به سادگی در جهانی پیچیده زندگی کرد؟

چگونه می توان به سادگی در جهانی پیچیده زندگی کرد؟ جهان مدرنی که امروز، ما انسان ها خلق کرده ایم و در آن زندگی می کنیم به طرزی باور نکردنی پیچیده است و این در شیوه ی زندگی ما هم انعکاس یافته است. تا حالا متوجه شدید که بیشتر مردم این روزها چطوری زندگی می…

پایان

پایان