روبرویی با ترس و اضطراب – 90 درصد ترس های ما، اصلا وجود ندارند!

روبرویی با ترس و اضطراب – 90 درصد ترس های ما، اصلا وجود ندارند!

چطور نترسیم؟ چطور کمتر نگران باشیم؟ چه اتفاقی می افتد؟ چه اتفاقی می افتد اگر این کار انجام نشه؟ اگر زمانم را هدر بدهم چه می شود؟ همه متوجه می شوند که من شکست خورده ام و از من متنفر خواهند شد. آیا این سوالات خسته کننده برای شما آشنا نیستند؟ این فقط شما نیستید….

استرس و انفجار مغز! 6 تمرین ساده و فوق العاده برای جلوگیری از انفجار مغزی

استرس و انفجار مغز! 6 تمرین ساده و فوق العاده برای جلوگیری از انفجار مغزی

” 6 راه مقابله با انفجار مغز” آن فرد بی نزاکتی که نوبت شما را در صف دستگاه خودپرداز رعایت نمی کند؛ کسی که بخاطر رانندگی نادرستش باعث ترافیک شدید رو به رویتان شده است؛ منشی اداره ای که کار شما را بخاطر صحبت بی مورد با تلفن راه نمی اندازد و یا همسایه ای که…

پایان

پایان