تغذیه به روش یوگا

تغذیه به روش یوگا

تغذیه و روشی که با آن غذا می خوریم، عمدتا برای رشد و پیشرفت کلی ما می باشد. عصر مدرن با سبک زندگی سریع به چالش کشیده می شود. پخت پز وعده های غذایی تبدیل به چیزی از گذشته می گردد. افراد آگاهی کافی و توجه مناسب به غذاهای مصرفی خود و تغذیه ندارند. آن…

پایان

پایان