ترس از طرد شدن چیست؟/ دلایل، نشانه ها و راه های غلبه بر آن

ترس از طرد شدن چیست؟/ دلایل، نشانه ها و راه های غلبه بر آن

  ترس از طرد شدن چیز جدیدی نیست. ما از لحاظ بیولوژیکی همیشه به دنبال پذیرفته شدن از طرف دیگرانیم. درواقع میتوان گفت که همه ما در جایی از زندگی با این ترس روبرو شدیم. اگر فکر میکنید که این ترس دست و پای شما را در زندگی بسته، باید بگویم که تنها نیستید. خیلی…

پایان

پایان