۷ دلیل که چرا مطالعه کردن شگفت انگیز است!

۷ دلیل که چرا مطالعه کردن شگفت انگیز است!

“درست مطمئن نیستم، یک ذهن بسته بدتر است یا یک کتاب بسته.” ~ آنتونی لیسیون خواندن و مطالعه کردن درمان نهایی است، یک پاکسازی به تمام معنا، یا حتی میتوانیم بگوییم یک فوق پاکسازی. کتاب حتی زمانیکه در حال ویرایش و اصلاح شدن است نیز میتواند به ما دانش ببخشد. ما را به درون دنیا هایی…

پایان

پایان