درس هایی که در تنها سفر کردن می آموزید

درس هایی که در تنها سفر کردن می آموزید

هرچند ممکن است بیشتر از یک‌بار گم شوید، ولی سفر کردن به‌تنهایی، راهی عالی برای پیدا کردن خود است. تجربه‌های جدید در هر گوشه‌ای خواهند بود. ممکن است همه‌چیز آن‌طور که باید جالب نباشد، ولی مطمئن باشید که هر چیز کوچکی برایتان بسیار پرمعناتر خواهد بود. پس از گذشت مدتی از سفرتان، با حس قدرت جدیدی، قدم برمی‌دارید. شما بعد…

پایان

پایان