۱۰ پیامد سوء همدلی که هرگز فکرش را نمیکردید!

۱۰ پیامد سوء همدلی که هرگز فکرش را نمیکردید!

۱۰ پیامد سوء همدلی که هرگز فکرش را نمیکردید! همگی ما از حواس پنجگانه ی انسان یعنی بویایی، بینایی، شنوایی، چشایی و لامسه آگاه هستیم. با این حال، اکثر مردم از یکی از قوی ترین حواس خود کاملا آگاه نیستند و آن همدل بودن است. ما به دلایل بسیار مهمی در این جا هستیم. ما…

پایان

پایان