دروغ گویی و تاثیرات آن بر بدن انسان

دروغ گویی و تاثیرات آن بر بدن انسان

آیا می دانستید هنگام دروغ گویی، مغرتان چه رنج و عذابی را تحمل میکند؟ تا به حال این جمله را شنیده اید که می گویند: دروغگو دماغ درازی دارد! و یا اینکه دروغگو در آتش جهنم می سوزد! یکی از اساسی ترین درس هایی که در دوران بچگی به ما آموزش داده می شود این است…

پایان

پایان