تاثیر هاله یا میدانهای مغناطیسی بر سلامتی شما و کسانی که در اطرافتان هستند.
|

تاثیر هاله یا میدانهای مغناطیسی بر سلامتی شما و کسانی که در اطرافتان هستند.

هاله را میتوان یک تابش درخشان یا پرتویی تعریف کرد که در اطراف بدن فرد احاطه شده است. در نقش و نگارشهای باستانی، اغلب این هاله را برای شخصیتهای مذهبی و معنوی منظور میداشتند. اما امروزه علم مدرن پی برده است که درواقع همه ی ما توسط این نوع از میدان احاطه شده ایم که…

هفت تغییری که یک تاثیر ماندنی و بادوام در زندگی به جای می گذارد

هفت تغییری که یک تاثیر ماندنی و بادوام در زندگی به جای می گذارد

7 نیروی یک تغییر ماندنی و بادوام مقاله ی زیر نتیجه ی بررسی هزاران مطالعه ی علمی و معتبر است. 1. نردبان دوپایه علم می گوید که تمرکز بر روی قدم های کوچک، شانس بهتری برای موفقیت به شما می دهد. با این وجود حتی زمانی که مردم از چنین چیزی آگاهی دارند، برای بارها…

پایان

پایان