رتبه های کاربری چیه؟

  • دریافت امتیاز با فعالیت های روزانه
  • تهیه محصولات با امتیاز ها
  • دریافت نشان و رتبه خاص با کسب امتیاز

فعالیت های سایت که شامل امتیاز هستند (این فهرست ممکن است بروزرسانی شود!)

نحوه کسب امتیاز میزان امتیاز محدودیت
امتیازها برای ارجاع بازدید کننده به سایت 3 حداکثر 3 بار در روز
امتیازها ثبت نام عضو جدید با لینک شما 5 حداکثر 3 بار در روز
امتیازها ارسال دعوتنامه 2 حداکثر 5 بار در روز
امتیازها دعوتنامه پذیرفته شده 3 حداکثر 5 بار در روز
امتیازها ملاقات روزانه 3 -
امتیازها کامنت تایید شده 3 Maximum 1 times per post and Maximum 5 times per day
امتیازها نظر گذاری برای محصولات و بسته ها 3 حداکثر 5 بار در روز
امتیازها ثبت نام در سایت 20 -
امتیازها مشاهده مطالب 3 حداکثر 2 بار در روز
امتیازها تعیین عکس پروفایل 10 حداکثر 1 بار در کل
امتیازها تعیین عکس پس زمینه پروفایل 10 حداکثر 1 بار در کل

فهرست همه رتبه های کاربری و امتیاز هر یک