رتبه های کاربری و امتیازات هر یک

در راستمرد بنا به امتیاز کاربران به آنها رتبه کاربری تخصیص داده میشد. هر رتبه کاربری علاوه بر ارزش معنوی و شاخص فعالیت شما یک بسته ویژه نیز دارد. در زیر می توانید رتبه های کاربری و امتیاز لازم برای ورود به هر یک را ببینید. در ضمن، توضیحات کامل در مورد نحوه کسب امتیاز را می توانید از راهنمای کسب امتیاز بخوانید.