تاریخچه انتقال امتیازات

در اینجا می توانید ۱۰ جابجایی اخیر امتیازات خود را مشاهده کنید:

نام کاربریتاریخامتیازهاورودی
maryam.akbari.nature۱امتیازها مشاهده مطالب
mahsasoni۱امتیازها for view of your post
maryam.akbari.nature۱امتیازها مشاهده مطالب
mahsasoni۱امتیازها for view of your post
maryam.akbari.nature۳امتیازها ملاقات روزانه
HOPE۳امتیازها ملاقات روزانه
AdlvarBita۳امتیازها ملاقات روزانه
AdlvarBita۱امتیازها مشاهده صفحات
AdlvarBita۱۰امتیازها ثبت نام در سایت
rahilfekrii۱امتیازها مشاهده صفحات
نام کاربریتاریخامتیازهاورودی

راهنمای کسب امتیاز به صورت جدولی:

Instance مبلغ محدوده
امتیازها برای ارجاع بازدید کننده به سایت ۳ Maximum 3 times per day
امتیازها ثبت نام عضو جدید با لینک شما ۵ Maximum 3 times per day
امتیازها ارسال دعوتنامه ۱ Maximum 5 times per day
امتیازها دعوتنامه پذیرفته شده ۱ Maximum 5 times per day
امتیازها ملاقات روزانه ۳ -
امتیازها کامنت تایید شده ۱ -
امتیازها نظر گذاری برای محصولات و بسته ها ۲ Maximum 3 times per day
امتیازها ثبت نام در سایت ۱۰ -
امتیازها مشاهده مطالب ۱ Maximum 2 times per day
امتیازها مشاهده صفحات ۱ Maximum 2 times per day
امتیازها تعیین عکس پروفایل ۱۰ Maximum once in total
امتیازها تعیین عکس پس زمینه پروفایل ۱۰ Maximum once in total
امتیازها for creating a new group ۱۰ -
امتیازها ارسال مطلب در گروه ها ۱ Maximum 3 times per day
امتیازها ارسال پاسخ در گروهها ۱ Maximum 3 times per day
امتیازها پیوستن به گروه ۵ بدون محدودیت
امتیازها کامنت در گروه ۱ Maximum 3 times per day
هزینه این مقاله رایگان، اشتراک آن از طریق دکمه های اشتراک پایین مقاله (در فیس بوک و تلگرام) و... با دیگران است. به این صورت با نشر آگاهی انرژی و کارمای خوب به زندگی خود شما نیز جذب خواهد شد!❤️