اختلال حریم خانوادگی چیست؟ + علایم گرفتاری در چنین خانواده ای

اختلال حریم خانوادگی چیست؟ + علایم گرفتاری در چنین خانواده ای

تمامی انسان ها مراحل طبیعی دلبستگی به والدین خود را از زمان نوزادی پشت سر می گذارند و سپس در دوران جوانی تا بزرگسالی از والدین خود جدا می شوند. اگر بخواهیم به عنوان یک بزرگسال به روشی بالغانه و سالم عمل کنیم، جدا شدن از والدین ضروریست. اما گاهی، والدین به ما اجازه نمی…

پایان

پایان