فواید و خطرات کندالینی یوگا چیست؟

فواید و خطرات کندالینی یوگا چیست؟

در این مقاله، سادگورو به شما می آموزد که کندالینی یوگا چه جنبه های خوب و بدی دارد. هم چنین او به بررسی این که چگونه باید به این فرایند درونی قدرتمند با حداکثر مسئولیت و احترام نزدیک شد، می پردازد. سادگورو به ما می گوید که کندالینی چه چیزی است و فرآیند کندالینی یوگا…

بیداری کندالینی به چه فرآیندی گفته می شود؟
| | |

بیداری کندالینی به چه فرآیندی گفته می شود؟

تصور کنید که می توانید جهان را با چشم اندازی گسترده مشاهده کنید. شما دارای ادراکی قوی هستید که مجموعه زاویه دیدهای مختلف را در آن واحد داراست. احساساتتان را کاملا درک می کنید. هم چنین می توانید احساس کنید که تفسیر دیگران از جهان و آگاهی آن ها از محیط اطرافشان چگونه است. قضاوت…

پایان

پایان