سوالات متداولی که در حین مراقبه پرسیده می شوند (پاسخ صوتی)
|

سوالات متداولی که در حین مراقبه پرسیده می شوند (پاسخ صوتی)

خیلی ها به شما توصیه می کنند که مراقبه یا مدیتیشن کنید تا از مزایای بیشمار آن از قبیل آرامش و ارتباط گیری با درونتان بهره مند شوید. اما اغلب شما را برای رخدادهایی که در حین مراقبه ممکن است اتفاق بیوفتند آماده نمی کنند. در بخش زیر ما سعی کرده ایم به سوالات و…

پایان

پایان