چهارشنبه سوری و جشن آتش _ مراسم و آیین ها

چهارشنبه سوری و جشن آتش _ مراسم و آیین ها

جشن آتش ? چهارشنبه‌ سوری و جشن سده، گونه‌ اي از آزمون آتش، در آيين کهن ايران است. جشنی باستانی ست جهت بزرگداشت عنصر آتش. در روزِ جشن، مردم به دشت و صحرا رفته، هيزم و خار فراهم آورده و با فرارسيدن شب و پايين رفتنِ آفتاب، آتش بزرگي افروخته و همگان در پيرامون آن…

چهارشنبه سوری تان پر از نور و عشق و گرمی

چهارشنبه سوری تان پر از نور و عشق و گرمی

چهار شنبه سوری روز “صلح و شادی ” است. سرخی آتش، نماد تندرستی، بهروزی و شادکامی است. در این شب آتش می افروزند، از روی آن می پرند و در این هنگام می گویند:”زردی من از تو، سرخی تو از من”. سرخی، یکی از رنگ های خورشید است، و رنگی گرم، و نمادِ بِهروزی. “سرخ…

مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از آیین کهن ایرانی با راستمرد

مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از آیین کهن ایرانی با راستمرد

برخی به اشتباه تصور می کنند که زرتشتیان آتش پرست بودند اما آنها در واقع بخاطر خاصیت سوزانندگی و پاک کنندگی آتش، این عنصر را پاک و یکی از بهترین جلوه های خداوند می دانستند و بدان احترام می گذاشتند. مراسم چهارشنبه سوری مراسم تقدیس و تکریم این عنصر پاک است که در آن به…

پایان

پایان