چهارشنبه سوری و جشن آتش _ مراسم و آیین ها

چهارشنبه سوری و جشن آتش _ مراسم و آیین ها

جشن آتش ? چهارشنبه‌ سوری و جشن سده، گونه‌ اي از آزمون آتش، در آيين کهن ايران است. جشنی باستانی ست جهت بزرگداشت عنصر آتش. در روزِ جشن، مردم به دشت و صحرا رفته، هيزم و خار فراهم آورده و با فرارسيدن شب و پايين رفتنِ آفتاب، آتش بزرگي افروخته و همگان در پيرامون آن…

پایان

پایان