7 کریستالی که عشق و آرامش را به زندگی شما می آورند!

7 کریستالی که عشق و آرامش را به زندگی شما می آورند!

7 کریستالی که به شما کمک می کنند تا روابط عاطفی تان قدرتمندتر شده و بهبود یابد بسیاری از مردم هنگام جشن ها و یا مواقع خاصی است که به سراغ خرید کریستال ها می روند. کاربرد کریستال ها فراتر از آن چیزی است که در بین عموم مردم شناخته می شود. کریستال ها می…

پاندول کریستالی و روش استفاده از آن

پاندول کریستالی و روش استفاده از آن

پاندول Pendulum  شیء سحرآمیز مخروطی شکل از جنس سنگ های درمانی یا فلز است که در قسمت انتهایی آن نخ یا زنجیری آویزان است و در انرژی درمانی، شفاگری، آینده بینی و رشد درونی استفاده دارد. استفاده از پاندول در ارتباط با درون یا نیروهای برتر پاندول یا آونگ یا شاقول ابزاری است که می…

سنگ های درمانی و کریستال ها – اثرات آن بر زندگی و روان انسان

سنگ های درمانی و کریستال ها – اثرات آن بر زندگی و روان انسان

در این مقاله با فلسفه استفاده از سنگ های درمانی و کریستال ها ، موارد کاربرد آنها و منبعی برای تهیه سنگ های درمانی اصل آشنا خواهید شد. تاریخچه سنگ های درمانی و کریستال ها از گذشته های بسیار دور همواره بشر به ارتباط نزدیکش با زمین آگاه بوده و سعی داشته که در تعادل…

پایان

پایان