آشنایی با چاکرای پنجم یا چاکرای گلو (ویشودهی) و کارکرد آن

آشنایی با چاکرای پنجم یا چاکرای گلو (ویشودهی) و کارکرد آن

برای آشنایی با چاکرای پنجم یا چاکرای گلو کارکرد آن و علائم فعال بودن آن ویدئوی زیر را ببینید:   * برای اطلاع از فعال یا غیرفعال بودن چاکراهای خود تست چاکراها را انجام دهید.  ویدئوی معرفی چاکرای چشم سوم و کارکرد آن را هم حتما مشاهده کنید. مقاله راهنمای تقویت و شفابخشی چاکرای گلو…

پایان

پایان