آشنایی با چاکرای چهارم چاکرای قلب (آناهاتا) و کارکرد آن

آشنایی با چاکرای چهارم چاکرای قلب (آناهاتا) و کارکرد آن

برای آشنایی با چاکرای چهارم چاکرای قلب و کارکرد آن و علائم فعال بودن آن ویدئوی زیر را ببینید:   * برای اطلاع از فعال یا غیرفعال بودن چاکراهای خود تست چاکراها را انجام دهید.  ویدئوی معرفی چاکرای گلو و کارکرد آن را حتما مشاهده کنید. مقاله راهنمای تقویت و شفابخشی چاکرای قلب را از…

پایان

پایان