دوشاها در آیورودا _ معرفی سه نیروی حاکم بر طبیعت
|

دوشاها در آیورودا _ معرفی سه نیروی حاکم بر طبیعت

واتا، پیتا، کافا_ معرفی سه نیروی قدرتمند طبیعت واتا، پیتا و کافا که به طور کلی تحت عنوان دوشاها شناخته می شوند، یکی از اساسی ترین مفاهیم آئین آیورودا می باشند. اما آن ها دقیقا چه چیزی هستند؟ در اصل، دوشاها نیروهای حاکم بر طبیعت هستند. امروزه با نام انرژی هم شناخته می شوند. دوشاها…

آیورودا چیست؟ _ تاریخچه و فلسفه

آیورودا چیست؟ _ تاریخچه و فلسفه

آیورودا دانشی باستانی ست که هزاران سال قبل، از هندوستان برخاسته است. آیورودا تشکیل شده از دو بخش آیور (زندگی) و ودا (دانش) ، به معنای دانش زندگی می باشد. تئوری آیورودا ، درک عمیقی از خلقت می باشد. حکیمان و عارفان بزرگ باستان، حکمت آفرینش را به واسطه ی مراقبه های عمیق و سایر…

پایان

پایان